Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet altijd vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin gecoacht worden. Een sociale vaardigheidstraining is een goed middel waarbij kinderen met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met elkaar delen en worden er verschillende thema’s besproken zoals pesten, grenzen aangeven, nee zeggen, emoties, vrienden maken en onderhouden komen onder ander aan bod.

In maart 2022 start er, bij voldoende aanmeldingen, een training sociale vaardigheden vanuit MEE. Deze training is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die moeite hebben met sociale vaardigheden en bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Er wordt gestart met een intakegesprek en er zullen ook evaluatiegesprekken met de ouders/verzorgers gevoerd worden.

De bijeenkomsten zullen eind maart starten en doorlopen tot en met 9 juni. Ze vinden plaats in sporthal de Coevering in Geldrop na schooltijd.

Opgeven kan door een ingevuld aanmeldformulier te sturen naar: servicepunt@meedemeentgroep.nl