De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te verwerken. Het beleid is gericht op het zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van afvalstoffen. Daarnaast geldt dat de vervuiler betaalt.

Diftar-systeem bij de inzameling van huisvuil (afvalstoffenheffing)

Vastrecht

Geldrop-Mierlo werkt met een systeem van tariefdifferentiatie (Diftar). De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen, een vast en een variabel tarief. Het eerste deel van de afvalstoffenheffing - het zogenaamde vastrecht - is voor iedereen gelijk. Ieder huishouden betaalt het vastrecht, ongeacht of het huishouden wel of niet gebruik maakt van de huisvuildienst. In dit tarief zitten een aantal vaste kosten, zoals de kosten voor de milieustraat, aanschaf (ondergrondse) containers, inzameling van glas, papier, PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken), enzovoorts.

In 2023 is het vastrecht € 144,96 per jaar.

Variabel

Het tweede deel van de afvalstoffenheffing is variabel. Per keer dat de container wordt geleegd, brengen we een bedrag in rekening. Eenmaal per jaar (eind februari) ontvangt u een afrekening.

Kosten per lediging

Soort containerGrootte container in liters

2023

Restafval  
 25Nvt
 140€ 9,48
 240€ 15,23
GFT-afval  
 25Nvt
 140€ 4,90
 240€ 7,93

Maakt u gebruik van ondergrondse containers (hoogbouw) dan betaalt u voor de lediging van een kleine trommel (25 liter) € 1,97 per keer. Het legen van een grote trommel (40 liter) kost € 3,25 per keer.

Afvalinzamelorganisatie

De gemeente Geldrop-Mierlo zamelt samen met de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard het huishoudelijk afval in. Dit wordt uitgevoerd door Cure Afvalbeheer(externe link)

Afval scheiden

Bekijk in deze afvalscheidingskaart wat bij elkaar mag worden weggegooid en waar elk soort afval wordt verwerkt door de gemeente. Meer informatie over afval scheiden vindt u ook op www.afvalscheidingswijzer.nl(externe link)

Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD)

Cure Afvalbeheer zamelt iedere 2 weken Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) huis-aan-huis in. Op de afvalkalender(externe link) kunt u zien wanneer de afvalzakken in uw straat worden opgehaald. U kunt de volle afvalzakken op de inzameldag voor 7.30 uur op de gebruikelijke plaats van de groene of grijze container aanbieden. Mensen met een ondergrondse afvalcontainer kunnen de zakken aanbieden op de ophaaldag (zie afvalkalender) in de nabijheid van de ondergrondse afvalcontainer (niet op de metalen plaat). Zakken mogen niet eerder aan de weg worden gezet dan op de ophaaldag. De plastic zakken voor het PBD-afval worden gratis verstrekt bij het gemeentehuis in Geldrop, bij de milieustraat aan het Industriepark 8 en bij de informatiebalie van Albert Heijn, Nettorama, Jumbo (Geldrop) en de Plus (Mierlo).

Wat mag er wel en niet bij PBD-afval? 

Niet alles wat van plastic is, mag bij het PBD. Om te weten wat er wel en niet bij mag, bestaat er een handige vuistregel. Stel jezelf de volgende vragen: 
1.    Is het een verpakking? 
2.    Is het leeg? 
3.    Komt het uit de keuken of badkamer? 

3x JA? Dan mag het bij PBD.
Meer weten over PBD? www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval/pbd(externe link).

Toezicht door BOA's

Als u melding maakt van overlast door afval, wordt dit gecontroleerd door een BOA (buitengewoon gemeentelijke opsporingsambtenaar). Als een BOA een overtreding constateert, kan hij proces verbaal opmaken. Dat geldt ook voor het dumpen van huishoudelijk afval in de afvalbakken van de gemeente.  

Boetes

  • Niet goed aanbieden van huisafval: vanaf € 100.-
  • Dumpen van huishoudelijk afval in de gemeentelijke afvalbakken: vanaf € 150.-
  • Afval op straat gooien: € 150.-
  • Dumpen van afval in het buitengebied of de openbare ruimte: € 380.-

Werkgroep Zwerfafval

In Geldrop en Mierlo ruimt een grote groep vrijwilligers het hele jaar door veel zwerfafval op. Dit is de werkgroep Zwerfafval. Kijk op de website van IVN Geldrop(externe link) en IVN Mierlo(externe link) voor meer informatie.

BeestenBende

De BeestenBende is bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Zij helpen mee om hun buurt schoon te houden. Minimaal één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Kijk voor meer informatie op de website van Beestenbende(externe link).

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het afvalbeleid? Bekijk de afvalscheidingskaart of neem dan contact op met Richard van den Krieken.

Bel (040) 289 38 93

Relevante pagina's

Relevante websites