De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te verwerken. Het beleid is gericht op het zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van afvalstoffen. Daarnaast geldt dat de vervuiler betaalt.

Afvalstoffenheffing/Diftar

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Het eerste deel (vast deel/vastrecht) is voor iedereen gelijk. Ieder huishouden betaalt dit, ook als u geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst. 

Het tweede deel is op basis van volume/aanbiedfrequentie. Elke keer dat uw container wordt geleegd, brengt de gemeente een bedrag in rekening. Dit systeem heet Diftar. U kunt het aantal keer dat uw container is geleegd controleren bij Mijn Afval.

Het Diftar systeem geldt ook voor de ondergrondse containers. De rekening voor afvalstoffenheffing ontvangt u 1 keer per jaar bij de aanslag Onroerende zaakbelasting. U kunt bezwaar maken tegen het bedrag dat u moet betalen.

Afvalinzamelorganisatie

De gemeente Geldrop-Mierlo zamelt samen met de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard het huishoudelijk afval in. Dit wordt uitgevoerd door Cure Afvalbeheer

Toezicht door BOA's

Als u melding maakt van overlast door afval, wordt dit gecontroleerd door een BOA (buitengewoon gemeentelijke opsporingsambtenaar). Als een BOA een overtreding constateert, kan hij proces verbaal opmaken. Dat geldt ook voor het dumpen van huishoudelijk afval in de afvalbakken van de gemeente.  

Boetes

  • Niet goed aanbieden van huisafval: € 95.-
  • Dumpen van huishoudelijk afval in de gemeentelijke afvalbakken: € 140.-
  • Afval op straat gooien: € 140.-
  • Dumpen van afval in het buitengebied of de openbare ruimte: € 380.-

Werkgroep Zwerfafval

In Geldrop-Mierlo ruimt een grote groep vrijwilligers het hele jaar door veel zwerfafval op. Dit is de werkgroep Zwerfafval, die onder leiding staat van Bert van Leijsen van Geldrop Schoon (IVN). Kijk op de website van IVN Geldrop voor meer informatie.

BeestenBende

De BeestenBende is bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Zij helpen mee om hun buurt schoon te houden. Minimaal één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Kijk voor meer informatie op de website van Beestenbende.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het afvalbeleid? Neem dan contact op met Richard van den Krieken.

Bel (040) 289 38 93

Relevante pagina's