De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen en te verwerken. Het beleid is gericht op het zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van afvalstoffen. Daarnaast geldt dat de vervuiler betaalt.