Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

Ik betaal mijn gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelastingen via een automatische incasso. Hoe gaat dit vanaf 1 januari 2024? 

Heeft u al een machtiging voor automatische incasso afgegeven aan gemeente Geldrop-Mierlo voor de gemeentelijke belastingen? Dan kan BSOB deze machtiging ook gebruiken voor het automatisch afschrijven van de belastingen. Vindt u dat goed, dan hoeft u niets te doen. BSOB schrijft het bedrag van het aanslagbiljet in tien maandelijkse termijnen van uw rekening af. De afschrijving vindt altijd plaats op de laatste werkdag van de maand.

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Hoe werkt het?

DigiD linkRegelen / wijzigen machtiging automatische incasso

Hiervoor hebt u een DigiD-code nodig.

Ontvangen wij uw machtiging binnen twee weken na dagtekening van de aanslag, dan zal het aanslagbedrag in acht gelijke termijnen geïncasseerd worden. Machtigt u ons later, dan incasseren wij het aanslagbedrag in het aantal resterende maandtermijnen

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.