Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Hoe werkt het?

DigiD linkRegelen / wijzigen machtiging automatische incasso

Hiervoor hebt u een DigiD-code nodig.

Ontvangen wij uw machtiging binnen twee weken na dagtekening van de aanslag, dan zal het aanslagbedrag in acht gelijke termijnen geïncasseerd worden. Machtigt u ons later, dan incasseren wij het aanslagbedrag in het aantal resterende maandtermijnen

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.