Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. U kunt in twee termijnen betalen zoals op de aanslag vermeld.

Hoe werkt het?

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen. Wordt uw verzoek geaccepteerd? Dan wordt met u een regeling getroffen. 

Betalingsregeling aanvragen

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.