Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in twee termijnen zoals vermeld op het aanslagformulier. Wilt u in acht termijnen betalen vraag dan een automatische incasso aan bij de gemeente.  

Heeft u financiële problemen? U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. 

Hoe werkt het?

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen. Wordt uw verzoek geaccepteerd? Dan wordt met u een regeling getroffen. 

Betalingsregeling aanvragen

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.