Wat is het?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kunt u niet betalen, vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan via een automatische incasso in maandelijkse termijnen.

Hoe werkt het?

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
 • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
 • De WOZ waarde van uw huis is niet hoger dan de hypotheekschuld (bij een groter verschil van € 2.269,00)
 • Uw motorrijtuig is niet meer waard dan € 2.269,00
 • U heeft niet meer dan één motorrijtuig
 • U heeft geen lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
 • U heeft geen caravan of vakantiehuis

Nb. kwijtschelding van de hondenbelasting is niet mogelijk.

Hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier

Als u hierboven op de groene knop "Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen" klikt, kunt u een kwijtscheldingsformulier invullen. Probeer alle vragen goed te lezen en te beantwoorden. Vergeet ook niet om de bewijsstukken die nodig zijn toe te voegen.

Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier kunnen telefonisch contact opnemen met  de  gemeente. U kunt ons in de maanden maart en april op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen via (040) 289 38 93.

Hoe lang duurt het?

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag aan. 

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat moet ik meenemen?

U heeft bij uw aanvraag (indien op u van toepassing) de volgende documenten nodig:

Inkomen

 • loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van u en uw partner (ook van inwonende meerderjarige kinderen);
 • specificatie ontvangen alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat);
 • bewijsstuk overig inkomen (bijv. huurinkomsten).

Belastingen

 • beschikking voorlopige aanslag;
 • voorschotbeschikking toeslagen (huur, zorg en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget);
 • specificatie van hoogte bedrag aflossing belastingschuld.

Wonen

 • laatste brief huurverhoging;
 • overzicht van de betaalde hypotheekrente (bij eigen woning).

Uitgaven

 • polis ziektekostenverzekering;
 • specificatie betaalde alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat).

Auto

 • kentekenbewijs;
 • verklaring noodzaak auto.

Diversen

 • bankafschriften van alle rekeningen (inclusief minderjarige kinderen) over de afgelopen 2 maanden (saldo moet zichtbaar zijn);
 • beschikking van de echtscheiding met vermelding hoogte alimentatie;
 • uitspraak rechter toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • brief toekenning minnelijke schuldregeling (meestal de brief van de kredietbank).

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.