Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 december 2023

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 18 december 2023 wordt conform vastgesteld.

2

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 december 2023

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 22 december 2023 wordt conform vastgesteld.

3

Adviesnota verhuur ruimte Linze 13 te Geldrop

De horeca gelegenheid aan de Linze 13 te Geldrop wordt al geruime tijd geëxploiteerd door dezelfde uitbater. Tot 14 juli 2022 huurde de uitbater de ruimte van Heineken en Heineken huurde van de Gemeente Geldrop-Mierlo. Nu deze huurovereenkomst is opgezegd, wil de gemeente Geldrop-Mierlo de ruimte rechtstreeks verhuren aan de uitbater.

Het college besluit in te stemmen met de huurovereenkomst tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en Café-Biljart Schonmoeder voor de locatie Linze 13 te Geldrop met als ingangsdatum 14 juli 2022.

4

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 9 januari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

5

Overzicht representatie vanaf 9 januari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.