Wat is het?

Wanneer u geen parkeergeld betaalt (parkeerbelasting), kunt u een parkeerboete krijgen.

Ook als u foutparkeert, kunt u ook een boete krijgen. Hieronder verstaan wij onder andere: parkeren op openbaar groen, parkeren op de stoep of parkeren terwijl er een parkeerverbod geldt. Ook voor het illegaal parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats kunt u een boete krijgen.

De afhandeling van de boetes verloopt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw parkeerboete? Dan kunt u bezwaar maken tegen de boete via Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).