De wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid om de eerlijkheid van bedrijven en personen met wie ze zaken doet te controleren. Zo wordt voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit in de hand werkt. De gemeente mag volgens deze wet vergunningen, subsidies en aanbestedingen weigeren of intrekken als er een vermoeden bestaat van criminele banden of strafbare feiten. Daarnaast is er een Landelijk Bureau Bibob dat op verzoek van de gemeente nader onderzoek doet naar de integriteit van aanvragers en hun zakelijke relaties.

Voor wie

In onze gemeente kunt u als inwoner of ondernemer te maken krijgen met de wet Bibob. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt of al een vergunning heeft, zoals de drank- en horecavergunning, gemeentelijke vergunningen die op grond van een verordening verplicht zijn voor een inrichting of bedrijf, de omgevingsvergunning bouw, de omgevingsvergunning milieu en vergunningen vanuit de Huisvestingswet. Ook als u een subsidie heeft aangevraagd of heeft gekregen, kunt u met de Wet Bibob te maken krijgen. In onze gemeente kunt u als inwoner of ondernemer te maken krijgen met de wet Bibob. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt of al een vergunning heeft, zoals de drank- en horecavergunning, gemeentelijke vergunningen die op grond van een verordening verplicht zijn voor een inrichting of bedrijf, de omgevingsvergunning bouw, de omgevingsvergunning milieu en vergunningen vanuit de Huisvestingswet. Ook als u een subsidie heeft aangevraagd of heeft gekregen, kunt u met de Wet Bibob te maken krijgen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met een Bibob-screening krijgen bij vastgoedtransacties met de overheid als partij of bij aanbestedingen.

Bibob-onderzoek

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van ernstig gevaar, reikt de gemeente Bibob-vragenformulieren uit. Dit is een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag. Wanneer u weigert om deze vragen te beantwoorden, kunnen wij dit aanmerken als ernstig gevaar. Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van gevaar voor criminele activiteiten, dan kan de gemeente de gevraagde vergunning weigeren of een verleende vergunning intrekken. Bij vastgoedtransacties kan het niet (volledig) beantwoorden van vragen en/of het weigeren op het formulier gevraagde documenten te overleggen, ertoe leiden dat onderhandelingen worden afgebroken of een al gesloten overeenkomst wordt opgeschort of beëindigd.

Als u alle informatie blijkt dat er sprake is van dreigend gevaar voor criminele activiteiten kan dit leiden tot het niet aangaan van de overeenkomst of rechtshandeling of tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst of beëindiging van de rechtshandeling.

Landelijk Bureau Bibob

Mocht er aanleiding zijn voor nader onderzoek, door bijvoorbeeld een onduidelijke financiering of bedrijfsorganisatie, dan kan de gemeente het Landelijke Bureau Bibob inschakelen. Hier ontvangt u schriftelijk bericht over. De normale behandelingstermijnen worden langer op het moment dat het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek gaat doen. Er kan gevraagd worden om aanvullende gegevens. Bij vermoeden van misstanden kan het Landelijk Bureau Bibob nader onderzoek doen bij onder meer de belastingdienst, FIOD, arbeidsinspectie en justitie. U kunt tegen het besluit om een onderzoek in te stellen geen bezwaar maken. Wel kunt u besluiten uw aanvraag in te trekken of de transactie vastgoed niet aan te gaan. Het daaropvolgende Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben: geen gevaar, enige mate van gevaar of ernstige mate van gevaar.

Regionale samenwerking

Om te voorkomen dat criminele activiteiten zich met een waterbedeffect door de regio verplaatsen, werkt Geldrop-Mierlo samen met andere gemeenten.

Meer informatie

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over Bibob? Neem dan contact op met de Bibob-coördinator. Of lees meer bij Bibob-onderzoek.