Wat is het?

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. In de Basisregistratie Personen (BRP) staat o.a. uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Heeft een organisatie (bijv. Deurwaarde, Notaris en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank) uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een wettelijke taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Wat moet ik doen?

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

  • Vul bovenstaand formulier in.
  • U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Wat heb ik nodig?

Neem uw geldige legitimatiebewijs mee als u een afspraak heeft.

Wat kost het?

Geheimhouding aanvragen is kosteloos.