Wat is het?

Het is verboden een aanhanger of caravan langer dan drie dagen langs de weg te parkeren. Naast aanhanger en caravan vallen nog meer wagens hieronder, zoals:

 • een kampeerwagen
 • een camper
 • een aanhangwagen

Wil je deze voertuigen toch langer parkeren, dan is dit mogelijk voor maximaal 30 dagen op een aantal plaatsen die de gemeente heeft aangewezen.

Dit zijn:

 • Industrieterrein Spaarpot en Spaarpot Oost in Geldrop;
 • Parkeerterrein Tournooiveld in Geldrop;
 • Parkeerterrein bij sportvelden aan de Winde in Geldrop;
 • Het gedeelte van industrieterrein Hooge Akker, vanaf het DAF-terrein tot de bovengrondse hoogspanningsleiding in Geldrop;
 • Tramweg in Mierlo;
 • Nijverheidsweg in Mierlo;
 • Industrieweg in Mierlo;
 • Ambachtweg, vanaf de splitsing ventweg Geldropseweg tot het eind van de Ambachtweg die parallel ligt aan de Geldropseweg in Mierlo.

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een ontheffing verleend. Hier leest u hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Hoe werkt het?

Contact opnemen 

U geeft door:

 • waar de caravan komt te staan
 • het soort caravan
 • de grootte van de caravan
 • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

U krijgt de ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • U neemt niet te veel parkeerruimte in.
 • Het straatbeeld wordt er niet slechter van.
 • De gemeente wijst een parkeerplek voor u aan.
 • Het levert geen overlast of gevaar op voor weggebruikers en de mensen die in de buurt wonen.

Wat kost het?

Niet van toepassing.