De gemeente Geldrop-Mierlo vindt een veilige en gezonde woon-, werk- en leefomgeving belangrijk. Daarom treedt de burgemeester op tegen drugscriminaliteit.

Openbare orde en veiligheid

De gemeente krijgt met enige regelmaat te maken met woningen en lokalen waar verdovende middelen (hard- en softdrugs) worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Dit vormt een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. De productie en handel van drugs zijn vaak in handen van criminelen en het trekt criminelen aan. Er zijn ook andere risico's; vaak wordt elektra illegaal en onprofessioneel afgetapt. Dat verhoogt de kans op het ontstaan van brand en/of ontploffing.

Sluiting panden

Overtreders van de Opiumwet kunnen rekenen op zware straffen, bijvoorbeeld een boete, gevangenisstraf, afpakken van de opbrengst, invorderen of stoppen van de uitkeringen en/of naheffing van de energierekening. Daarnaast mag de burgemeester overgaan tot sluiting van een pand voor minimaal 3 maanden tot voor onbepaalde tijd. In deze periode mag niemand het pand binnenkomen. Dit geldt voor koopwoningen, huurwoningen, bedrijven en voor publiek toegankelijke lokalen (bijvoorbeeld een café of kantine).

Samen tegen drugscriminaliteit

De aanpak van drugscriminaliteit is niet alleen een zaak van de gemeente en justitie. Ook de oplettendheid van inwoners is belangrijk.

Herken de signalen

 • Activiteiten in en rond het pand op rare tijdstippen
 • (Bouw)werkzaamheden: aanleggen/verleggen elektra en aanbrengen afzuigsystemen en extra isolatie
 • Afgeplakte ramen en deuren of gordijnen die altijd dicht zijn
 • (Dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak
 • Woning maakt een verlaten indruk (er is bijna nooit iemand of heel even op een vast tijdstip)
 • Geur- en/of stankoverlast
 • Wateroverlast of vochtproblemen
 • Condens op de ramen
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een kamer dat altijd blijft branden
 • Installatie camera’s of beveiliging bij leegstaande panden
 • Zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren)
 • Illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om

Waar melden?

Als u een vermoeden heeft dat er sprake is van drugscriminaliteit, kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844.
Als u de dader kent en de dader kent u ook, dan is een melding doen niet zo gemakkelijk. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.(externe link)

Meer informatie

Lees hier de ‘Beleidsregel bestuurlijke handhaving art.13b Opiumwet 2020 (pdf, 779 kB)’. Wilt u meer informatie over het Damoclesbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met het team Leefbaarheid en Veiligheid. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93.

Relevante websites