De behandeling in de gemeenteraad van de verschillende financiële documenten gaat in hoofdlijnen over de volgende onderwerpen.