Wat is het?

Er zijn verschillende subsidies of leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Hebt u een monument dat staat op de gemeentelijke of provinciale monumentenlijst? Dan kunt u een lening met een lage rente aanvragen. De lening is bedoeld voor restauratie. U vraagt deze Cultuurfonds-hypotheek aan via het Nationaal Restauratiefonds. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Staat uw gebouw of terrein niet op de gemeentelijke monumentenlijst, maar denkt u dat het daar wel op hoort? Kijk dan op de pagina 'Monumenten'

Bezit u een gemeentelijk monument? De beleidsregel "Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014"(externe link) kent drie stimuleringsmogelijkheden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten:

  • De mogelijkheid tot een lidmaatschap Monumentenwacht en inspecties Monumentenwacht. Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument en gebruik wil maken van het collectieve abonnement op Monumentenwacht, kunt u zich via de website www.mwnb.nl(externe link) aanmelden.
  • Een tegemoetkoming in de leges als een omgevingsvergunning nodig is voor werkzaamheden aan het gemeentelijk monument. Deze tegemoetkoming in de leges zal door de gemeente automatisch worden verrekend bij de uiteindelijke legesnota voor de omgevingsvergunning.
  • Een bijdrage in de kosten van voorzieningen die worden getroffen voor het onderhoud van het monument. Voor een aanvraag tot een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud en restauratie van het gemeentelijk monument vult u het Aanvraagformulier bijdragen instandhouding gemeentelijke monumenten in en voegt u de gevraagde bijlagen bij. Het aanvraagformulier met bijlagen levert u in tweevoud in bij de gemeente. De beslissing op uw aanvraag krijgt u binnen acht weken na ontvangst van uw volledige aanvraag.

Bezit u een rijksmonument? Er zijn twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

  • Een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. Het is ook vaak mogelijk de kosten van onderhoud af te trekken bij de belastingaangifte.
  • Een subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven. U kunt denken aan molens en kloosters.