Wat is het?

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Om dit officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

U doet de geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

Wat moet ik doen?

Digitaal geboorteaangifte doen

In de meeste gevallen kunt u digitaal aangifte doen.

Geboorteaangifte doen

Voorwaarden digitaal aangifte doen:

 • U bent getrouwd of geregistreerd partners (géén samenlevingscontract), óf hebt erkenning ongeboren vrucht gedaan, óf er is geen vader of meemoeder in beeld.

De vader of moeder van het kind kan geboorteaangifte doen. De meemoeder kan geboorteaangifte doen als er een erkenningsakte ongeboren vrucht is opgemaakt.

Geboorteaangifte aan de balie op afspraak

U doet geboorteaangifte aan de balie,

 • als u niet bent getrouwd en u erkenning bij de geboorteaangifte wilt doen;
 • in geval van duomoeders waarbij geen erkenning ongeboren vrucht is gedaan;
 • wanneer een ander dan de vader/meemoeder of moeder van het kind geboorteaangifte doet.

een afspraak maken.

Hoe werkt het?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. Als u wilt, kunt u ter plekke een afschrift van de geboorteakte kopen.

Ik ben te laat met de geboorteaangifte. Wat nu?

Het belangrijkste is dat u zo snel mogelijk alsnog aangifte doet bij de gemeente.

De ambtenaar van de burgerlijke stand meldt aan het Openbaar Ministerie (OM) dat u te laat bent met de geboorteaangifte. U kunt een boete krijgen. Het OM bepaalt de hoogte van de boete.

Wat kost het?

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is.

Eventueel neemt u mee:

 • de verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige;
 • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt;
 • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen;
 • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is;
 • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont;
 • een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt.