Wat is het?

Een bouwkeet of een container kunnen handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Obstakels zijn bijvoorbeeld: een container en een steiger.

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Wat moet ik doen?

Zonder vergunning, meldingsplichtig

Containers, luchtbuizen en verkiezingsstands mogen in principe vergunningsvrij geplaatst worden. Omdat er geen vergunning nodig is, bent u zelf verantwoordelijk. Wel moet u uw activiteit melden bij afdeling Dienstverlening, team Ondersteuning. Dat kan telefonisch 040 - 289 38 93 of per e-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Voor het plaatsen van overige obstakels (anders dan hierboven genoemd) is een ontheffing noodzakelijk. Denk hierbij aan een hoogwerker.

Ontheffing aanvragen voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag.