Als u in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Dit betekent dat u de taal moet leren en moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Ook is het belangrijk dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Hierna doet u een examen: het inburgeringsexamen. Inburgeren kost geld. U kunt geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie vindt op de website van DUO en op Inburgeren. 

Inburgeren is meestal verplicht

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Minderjarige kinderen (kinderen onder de 18 jaar) hoeven dit niet te doen.

Inburgering is meestal verplicht als u uit een land buiten Europa komt. Maar er zijn uitzonderingen. Welke dat zijn staat op de website van de Rijksoverheid.

 

Inburgeringscursus en -examen

Als u moet inburgeren doet u een inburgeringscursus. U zoekt zelf uit waar u deze wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en de Participatieverklaring. Op de website Inburgeren leest u meer over het examen.


U moet uw examen halen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven. In sommige gevallen kunt meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als u wel uw best hebt gedaan, maar het examen niet heeft gehaald, ziek bent geweest, een kind heeft gekregen of niet goed kunt lezen en schrijven.

Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2)

In plaats van de taalonderdelen van het inburgeringsexamen kunt u staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Dat is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. Naast het staatsexamen moet u dan ook het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen. En u moet de participatieverklaring ondertekenen.

Meer informatie over het staatsexamen Nederlands als Tweede taal vindt u op de website van DUO.

De Participatieverklaring

Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren? Dan moet u als onderdeel van uw inburgering uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Hiermee geeft u aan dat u weet welke waarden en regels belangrijk zijn in Nederland. En dat u deze respecteert. U wilt actief meedoen in de Nederlandse samenleving.

U krijgt van de gemeente een brief met uitleg over de participatieverklaring. De gemeente houdt ook bij of u de verklaring heeft getekend. U moet de verklaring tekenen binnen 1 jaar nadat u bent ingeschreven bij de gemeente. Wilt u meer informatie of wilt u de participatieverklaring aanvragen? Neem dan contact op met de LEVgroep Geldrop-Mierlo
 

Bel de LEVgroep: 0492 59 89 89

Inburgering zelf betalen

U moet uw inburgeringscursus en examen zelf betalen. Heeft u hier geen geld voor? Dan kunt u geld lenen van DUO. U vindt er meer informatie over op de website Inburgeren. Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website ABC Leer mee.

Contact

Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of online terecht bij DUO.

Bel DUO: 050 599 77 55