Op 30 juli 2020 heeft er een informatiebijeenkomst over de wateroverlast in Geldrop-Mierlo plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is er informatie vanuit de inwoners en gemeente opgehaald. Op deze pagina vindt u alle informatie van de bijeenkomst.

Presentatie bijeenkomst "Samen pakken we wateroverlast aan!"

 

Overzichtskaart deelgebieden Geldrop
Overzichtskaart deelgebieden Mierlo

Opgehaalde informatie 

Dorpsstraat

Overlast

 • Onderhoud is schandalig. Kolken en roosters zitten vol met bladeren;
  Kolk tegenover school zelf leeg gehaald door bewoner, water loopt dan wel weg;
 • Tijdens hoosbui putdeksel midden op straat opengetrokken;
 • Roosterdeksels kunnen helpen om het riool te ontluchten;
 • Ongeveer 10 minuten na de regenbui loopt de straat weer leeg. Er gaat op straat rond dat het waterschap ons knijpt in Eindhoven en het lijk net, omdat het water opeens weg gaat, alsof er ergens een stop wordt uitgetrokken;
 • Put van hemelwater opengetrokken, toen liep het water weg. Is dat een noodoplossing voor de korte termijn?
 • Zitten er afsluiters in het nieuwe riool die nog niet verwijderd zijn en wanneer is het riool voor het laatst geïnspecteerd?
 • Zit er ergens nog een afsluiter?
 • Zit hemelwaterriool ergens op aangesloten?

Gemeente

 • Verzekeraar is 1e aanspreekpunt voor persoonlijke schade, niet de gemeente;
 • Vragen in mail blijven onbeantwoord;
 • Afspraken maken over afsluiten probleemgebieden met hekken en linten ter voorkoming stuwing.

Wersakker

Overlast

 • Bij beide buien stond de straat binnen 10 minuten vol;
 • Water blijft uur op straat staan en is daarna meteen weg;
 • Garages vol gelopen. In de zitkuil komt via de spouw water binnen. 20-30 cm water tegen de gevel. Water komt over dorpels binnen;
 • Zijn er extra overslagpompen en werken ze?
 • Ondanks 15 cm schotten om het huis heeft bewoner al 10x huis volledig onder water gehad;
 • Oplossingen bewoners:
  • Hondenpoepvelden verlagen;
  • Sloot Geldropseweg en achterzijde sloot en bekkens staan droog, daar naar toe leiden?
  • Luchense Wetering onder het kanaal openmaken;
  • Put opentrekken?

Gemeente

 • Grondwaterstand in de Wersakker te hoog?
 • Adriaans weinig gezien in kader van onderhoud;
 • Sinds herinrichting Santheuvel problemen ontstaan, onder meer door fietspad.

Brugstraat

Overlast

 • Verkeer stilleggen als water op straat staat;
 • Water op straat niet te voorkomen, maar in de huizen niet acceptabel;
 • Zelfde nacht de straat al geveegd.

Gemeente

 • Contactpersoon bij de gemeente als het hard gaat regenen;
 • Betere organisatie en communicatie tussen de gemeente en bewoners bij extreme situaties.

Neerakker

Overlast

 • Water vanuit hoger gelegen Santheuvel stroomt met forse kracht richting de Neerakker;
 • Via Vesperstraat loopt het water de straat in;
 • Water op straat tot boven de knie. Oppervlakkig stromend water het grootste probleem;
 • Water via dak, deur, spouw, garage het huis in;
 • Spaarbekken op Sang kan 12.000 m3 aan, maar stond maar 20 cm water in;
 • Parkeergarage van het appartementencomplex stond 1,5 meter water in. Geen alternatief voor wadi!
 • In parkeergarage zijn 230 volts aansluitingen aanwezig. Risico op kortsluiting en stroomuitval in heel de wijk;
 • Functioneert rioolstelsel van Neerakker naar Sang wel?
 • In Helmond was het vele water op straat een ontluchtingsprobleem. Door open deksels zou het opgelost zijn.

Gemeente

 • Mailadres voor algemene oplossingen;
 • Betere communicatie over voortgang en oplossingen andere deelgebieden;
 • Extreme wateroverlast belangrijker dan droogte;
 • Santheuvel niet goed aangepakt;
 • Zand / grond opbouw checken of water wel de grond in kan.

Gerst

Overlast

 • Voor het eerst in 28 jaar water aan de voorzijde en achterzijde;
 • Via afwateringsput water in garage en woning;
 • In de kolk langs het huis lag de stankafsluiter er verkeerd in;
 • Water kwam via de schouw, stond 3 stenen hoog;
 • 30-40 cm water tot aan de knieën, water kwam via spouw binnen;
 • Water komt de straat binnengelopen als een rivier, liep snel weer weg na de bui;
 • Ontlasting opruimen niet goed gedaan;
 • In de Goorloop staan stuwen om het waterpeil in de sloot hoog te houden;
 • Grondwaterstand aangepakt paar jaar terug?
 • Sloten achter zijn perceel staan leeg, oplossing?

Gemeente

 • Klacht over de communicatie richting bewoners, met name 1e artikel in MB;
 • Onderhoud door Adriaans niet goed?
 • Algemene informatie voor iedereen;
 • Moeten we water vasthouden of afvoeren?

 

Parallelweg

Overlast

 • Jarenlang probleem;
 • Water komt via doucheput naar binnen;
 • Afstroom stationsgebied, de nieuwe infiltratievoorzieningen op stationsplein werken niet;
 • Noodwadi’s werken maar kunnen niet alles aan, zeker geen berging bij hoge grondwaterstand;
 • Water stroomt als een rivier de straat in.

Beemdstraat

Overlast

 • Geen probleem van de laatste tijd, al jaren staan straten blank bij een onweersbui. Bij borrelen wc gaat bewoner kelder leeg halen;
 • Huizen hoog gebouwd, water in de kelder;
 • Water over stoeprand;
 • In de Beemdstraat en Ziggenstraat liggen putdeksels van de putkop af. Gevaarlijk!
 • Ontlasting op straat heel vervelend, sneller vegen;
 • Deksel drainage opgelicht waardoor het water sneller weggaat;
 • Pomp drainage slaat aan ná de bui (komt door grondwater);
 • Koppeling tussen vuilwater en drainage?
 • Oplossingen:
  • Tegenover Beemdstraat zit moeras en Dommel , daar opvang mogelijk?
  • Wadi Ziggenstraat.

Gemeente

Aandacht voor vuilwaterafvoer;

Putdeksels/ gevaarlijke situatie.

 

Verheugtstraat

Overlast

Wateroverlast onder meer verminderd door opentrekken putdeksels. Stel daarom hekken en linten ter beschikking;

Regel overleg met het waterschap over het openzetten van de stuwen in de Goorloop.