Geeft u meer geld uit dan er binnen komt? Kunt u moeilijk rondkomen en heeft u daardoor problemen? Zorg dat u een overzicht heeft van uw inkomsten en uitgaven. Dit krijgt u door een administratie bij te houden. Ook is het belangrijk als u weet waar u recht op heeft en hoe u uw geld uitgeeft.

Waar wilt u meer over weten?

De administratie

Als uw administratie in orde is, vergeet u minder vaak rekeningen te betalen en heeft u bijvoorbeeld minder abonnementen waar u niets meer vanaf wist. Ook kunt u alles beter terugvinden. Heeft u moeite met uw administratie? Vraag iemand die u kent om u te helpen, bijvoorbeeld iemand uit uw familie, vrienden, buren of kennissen.

Op de website van het Nibud staat een plan waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de administratie regelt. U kunt ook hulp vragen bij BudgetMaatje. Kijk bij BudgetMaatje voor informatie.

Website Nibud(externe link)

 

Omgaan met geld

Bij het Nibud krijgt u advies en tips over het omgaan met geld, het besparen op bijvoorbeeld abonnementen en de telefoon, sparen en lenen. Ook op de website Wijzer in geldzaken vindt u veel informatie over geld besparen en rondkomen.

Het is handig om een huishoudboekje te maken om uw inkomsten en uitgaven in de gaten te houden. Op Wijzer in geldzaken staat een overzicht van huishoudboekjes. Het kan gebeuren dat uw wasmachine of auto kapot gaat. Dit zijn extra uitgaven waar u niet op heeft gerekend. U kunt hiervoor een potje maken. Dat betekent dat u geld apart houdt. Op de website rekent u uit hoe groot dit potje moet zijn.

Website Wijzer in Geldzaken(externe link)

Hulp bij het invullen van formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzondere bijstand, of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingtoeslagen? Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
 

Inloopspreekuur

Is er niemand die u kan helpen? Dan kunt bij het inloopspreekuur van de gemeente terecht voor hulp bij het invullen van (eenvoudige) formulieren. Het inloopspreekuur is op maandag en woensdag van 9.00-12.00 uur in Hof van Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9 in Mierlo. Op dinsdag, donderdag en vrijdag bent u van 9.00-12.00 uur welkom in het gemeentehuis in Geldrop. 

Let op: vanwege het Coronavirus kunnen de tijden van de inloopspreekuren afwijken. Op dit moment kunt u alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop, nog niet in Hof van Bethanië. 

Inkomen onder bijstandsniveau

Heeft u een inkomen onder het bijstandsniveau? Probeer dan om meer inkomen te krijgen. Misschien kunt u meer uren gaan werken, of een baan zoeken waar u meer salaris krijgt.


Een bijstandsuitkering aanvragen

 

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering, zoals WW? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Senzer om dit te verzorgen. Kijk bij Senzer/uitkering voor meer informatie.


Minimaregelingen
 

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Misschien heeft u dan recht op één van de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Voedselbank

Heeft u na het betalen van uw vaste lasten geen geld meer voor eten? Dan kunt u misschien een voedselpakket van de Voedselbank krijgen.

 

Mentorschap, bewindvoering en curatele

Soms kan iemand zelf geen beslissingen meer nemen over geld of zorg. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, een verslaving of dementie. Iemand anders kan dit dan voor een ander doen. Dat kan via mentorschap, bewindvoering of curatele.

  • Mentorschap. Een mentor neemt beslissingen voor mensen die hun persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
  • Bewindvoering. Bewindvoering is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van iemand anders. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand grote schulden heeft.
  • Curatele. Een curator neemt besluiten voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Voor hen zijn mentorschap of bewindvoering niet meer genoeg. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Meer informatie
 

Voor meer informatie kijkt u op de website van Rijksoverheid(externe link). Hier staat ook een formulier om mentorschap, bewindvoering of curatele aan te vragen. Dit kunt u zelf doen, of iemand anders doet dit voor u. U kunt ook kijken op de websites van het Juridisch Loket(externe link) of van de Branchevereniging PBI(externe link) (Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders).

 

Hulp bij het vinden van werk

Voor hulp of advies bij het vinden van werk neemt u contact op met Senzer(externe link).

Schulden

Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Zoek naar een oplossing. Hoe u dat kunt doen leest u bij Schulden.

Bent u tevreden over deze pagina?