Wat is het?

Het is verboden een aanhanger langer dan 24 uur en een kampeermiddel zoals: caravan/ kampeerwagen/camper langer dan drie dagen langs de weg en of openbare parkeerplaats te parkeren.

Wil je deze voertuigen toch langer parkeren, dan is dit mogelijk voor maximaal 30 dagen op een aantal plaatsen die de gemeente heeft aangewezen.

Dit zijn:

 • Industrieterrein Spaarpot en Spaarpot Oost in Geldrop;
 • Parkeerterrein Tournooiveld in Geldrop;
 • Parkeerterrein bij sportvelden aan de Winde in Geldrop;
 • Het gedeelte van industrieterrein Hooge Akker, vanaf het DAF-terrein tot de bovengrondse hoogspanningsleiding in Geldrop;
 • Tramweg in Mierlo;
 • Nijverheidsweg in Mierlo;
 • Industrieweg in Mierlo;
 • Ambachtweg, vanaf de splitsing ventweg Geldropseweg tot het eind van de Ambachtweg die parallel ligt aan de Geldropseweg in Mierlo.

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een ontheffing verleend. Hier leest u hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Hoe werkt het?

Contact opnemen 

U geeft door:

 • waar de caravan komt te staan
 • het soort caravan
 • de grootte van de caravan
 • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

U krijgt de ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • U neemt niet te veel parkeerruimte in.
 • Het straatbeeld wordt er niet slechter van.
 • De gemeente wijst een parkeerplek voor u aan.
 • Het levert geen overlast of gevaar op voor weggebruikers en de mensen die in de buurt wonen.