Met de klimaatstresstesten in de hand gaan we een zogeheten risico- of Klimaatdialoog voeren. We gaan met ondernemers en bevolking de risicosituaties bespreken. We onderzoeken samen of het resultaat van de klimaatstresttest aansluit bij de beleving, en we gaan samen zoeken naar oplossingen.

Natuurlijk betrekken we ook maatschappelijke organisaties (IVN, wijkvereniging). De Klimaatdialoog leidt tot pakket maatregelen die we in een uitvoeringsagenda opnemen. Dit is een lijst concrete maatregelen, met een planning en financiële onderbouwing.

Het geheel mondt uit in een Klimaatbeleidsplan. Hierin leggen we vast wat we gaan doen op klimaatgebied, in welk tempo en hoe we het gaan financieren. Dit wordt ook wel de uitvoeringsagenda genoemd. Naar verwachting zal de gemeenteraad na de zomer van 2022 dit beleid vaststellen.