Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, stoepen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken in de openbare ruimte veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden in Geldrop of Mierlo, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Actueel:

De huidige weersomstandigheden zorgen ervoor dat de bomen, struiken, het gras en het onkruid hard groeien. We zijn druk bezig om alle snoei- en maaiverzoeken in te plannen en op te pakken. Door de vele meldingen kan het iets langer duren voordat u een reactie op uw melding krijgt. 

Melding openbare ruimte

U kunt bij de gemeente Geldrop-Mierlo een klacht indienen over:

 • straten, voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • verkeerslichten (stoplichten)
 • verkeersborden
 • straatmeubilair, zoals straatbankjes en prullenbakken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • zwerfafval
 • hondenoverlast, zoals hondenpoep
 • Steenmarters en vleermuizen

Overlast eikenprocessierups melden

Eikenprocessierups melden

Overlast door bedrijf melden

Milieumelding bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf in Geldrop-Mierlo? Of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Maak dan een melding via de website van de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant of bel naar (073) 681 28 21. Voorbeelden van milieumeldingen zijn:

 • stankoverlast
 • geluidshinder
 • vervuild water
 • bodemverontreiniging

Andere klachten:

 • Gas en stroom/elektriciteit, stroomstoring: neem contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.
 • Water: neem contact op met Brabant Water via telefoonnummer (073) 683 80 00.
 • Afval, zoals een container die niet geleegd is: neem contact op met Cure afvalbeheer. U kunt online een formulier invullen.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen uw melding zo snel mogelijk in behandeling.