Melding openbare ruimte

Wat is het?

Van losliggende stoeptegel tot kapotte straatverlichting en van zwerfvuil tot ongedierte. U kunt gemakkelijk meldingen maken via de MijnGemeente app!  Zo houden we samen Geldrop-Mierlo schoon, veilig en leefbaar.

Download nu de MijnGemeente app!
De app is ontwikkeld voor smartphones die werken op basis van iOS of Android. Na het installeren van de MijnGemeente app meldt de gebruiker zich eenmalig aan. Daarna is het mogelijk om vanaf iedere plek in Geldrop-Mierlo een melding te maken. Zodra de gemeente een melding heeft ontvangen, wordt deze in behandeling genomen. 

Download MijnGemeente app Apple Store(externe link)
Download MijnGemeente app Google Play Store(externe link)

U kunt ook een melding maken via onderstaand formulier.

Melding maken

Hoe werkt het?

U kunt bij de gemeente Geldrop-Mierlo een melding doen over:

 • straten, voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • verkeerslichten (stoplichten)
 • verkeersborden
 • straatmeubilair, zoals straatbankjes en prullenbakken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • zwerfafval
 • hondenoverlast, zoals hondenpoep
 • Steenmarters en vleermuizen
 • Eikenprocessierups
 • Witwassen en niet pluis signalen

Overlast door bedrijf of drugsafval melden

Overlast door bedrijf of drugsafval melden

Heeft u overlast van een bedrijf in Geldrop-Mierlo? Of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Maak dan een melding via de website van de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant of bel naar 073-6812821. Voorbeelden van milieumeldingen zijn:

 • stankoverlast
 • geluidshinder (van evenementen)
 • vervuild water
 • bodemverontreiniging
 • drugsafval

Andere klachten:

 • Gas en stroom/elektriciteit, stroomstoring: neem contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009
 • Water: neem contact op met Brabant Water via telefoonnummer 073-6838000.
 • Afval, zoals een container die niet geleegd is: neem contact op met Cure afvalbeheer. U kunt online een formulier invullen.

Anoniem misdaad melden

Meld Misdaad Anoniem

Hoe lang duurt het?

Wij nemen uw melding zo snel mogelijk in behandeling.

Heeft u een spoedeisende melding, zoals een omgewaaide boom over de weg of is er sprake van ander acuut gevaar, dan kunt u deze melding doorgeven via 040-2893893 (ook buiten kantoortijden).