Nieuwbouw appartementen Nieuwendijk Geldrop

Tegenover de Brigidakerk aan de Nieuwendijk in Geldrop komt een appartementengebouw met 4 verdiepingen, met in totaal 27 appartementen, genaamd De Kersenhof.

Zes vooroorlogse woningen

Momenteel staan er 6 vooroorlogse woningen en commerciële panden. Die zijn gebouwd in de jaren twintig in de voor die tijd typerende baksteenstructuur met detaillering. Vroeger was dit de winkel van De Gruyter, tot voor kort was modewinkel Ter Horst van Geel er in gevestigd.

Bouwplan

Het bouwplan voor de nieuwbouw is klaar. Het plan voldoet aan de extra door de gemeente voorgeschreven stedenbouwkundige en architectonische kwaliteitseisen. De panden die er nu staan vertegenwoordigen immers een bepaalde architectonische kwaliteit. Die kwaliteit komt ook naar voren in de geplande nieuwbouw. Het pand wordt tussen de 13 en 15 meter hoog. Het hoogste punt komt op de hoek met de Stationsstraat. Achter de appartementen komt een half verdiept parkeerdek, bereikbaar vanaf de Nieuwendijk.

Er is een sloopmelding gedaan en inmiddels is ook de omgevingsvergunning verleend. In het gunstigste geval wordt nog dit jaar met de sloop en bouw gestart.

Woningen voor leefbaarheid

Er komen zowel huur- als koopappartementen in het complex. In totaal 27. De commerciële ruimten verdwijnen. De woningen dragen naar de mening van de gemeente bij aan de leefbaarheid in het centrum van Geldrop.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over de status dit bouwplan? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider Hilko Ellerbroek, via telefoonnummer 040-2893893 of via e-mailadres h.ellerbroek@geldrop-mierlo.nl.

Hebt u interesse in één van de geprojecteerde appartementen neem dan contact op met: