Woningcorporatie Wooninc. gaat het gebied ten zuidwesten van het Station Geldrop herontwikkelen. De herontwikkeling moet mede de stationsomgeving opwaarderen en zorgen voor een betere, fraaiere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop.

Plan

De begrenzing van het plangebied wordt aan de oostzijde gevormd door de spoorlijn Eindhoven-Weert. In het zuiden ligt de grens in de groenstrook tussen de spoorlijn en de Rederijkerstraat en de Rederijkerstraat zelf. De westgrens ligt op de rand van park Beekweide en de Losweg. In het noorden loopt de grens door de groenstrook tussen de Losweg en de spoorlijn, net ten noorden van de kruising Losweg/Schutsboom.

  • Plandeel 1: hierin komen 35 studio's voor (zorg)wonen of zelfstandig (begeleid) wonen met 2 zogenoemde huiskamers en 1 facilitaire eenheid. 
  • Plandeel 2: hierin komen 23 psychogeriatrie (PG) woningen/appartementen en 1 zogenoemde huiskamer.
  • Plandeel 3: hierin komen 84 appartementen in de sociale huurklasse (Wooninc. Plus-concept).
  • Plandeel 4: hierin komen maximaal 69 appartementen in de vrije sector (huur en koop). 

Wooninc.Plus concept

De Jonkvrouw is onder meer een plek waar senioren kunnen wonen volgens het Wooninc.Plus concept. Hierin staan gemak, welzijn, veiligheid en woonplezier centraal. Zorg op maat is binnen handbereik, dankzij de samenwerking met Vitalis. De overige woningen worden verhuurd of verkocht aan zelfstandige bewoners die als ze willen terug kunnen vallen op de zorg van Vitalis. Medische voorzieningen, winkels en een grand café/restaurant zijn ook onderdeel van het Wooninc.Plus concept. Hier kunnen de bewoners ook gebruik van maken.

Klankbordgroep

Het bestemmingsplan “De Jonkvrouw” dat voornoemde bebouwing juridisch-planologisch mogelijk moet maken, is via een burgerparticipatietraject, in overleg met een klankbordgroep opgesteld. In deze klankbord waren de Belangenvereniging Zesgehuchten en de Stichting Vrienden van Josephinehof vertegenwoordigd alsmede bewoners van omliggende straten en de Parellelweg.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Op 28 mei heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden.

Planning

Het is de bedoeling dat de omgevingsvergunning bouwen begin december 2019 zal worden ingediend. Tevens zal rond die tijd de aanvraag om kapvergunning worden ingediend. Het inrichtingsplan voor het gehele plangebied is in concept gereed.

Het is de bedoeling in het vroege voorjaar 2020 te starten met het bouwrijpmaken van het gebied. Daarna zal medio 2020 gestart worden met de bouw van de plandelen 1, 2 en 3. Afhankelijk van het moment van verkoop aan een belegger/ontwikkelaar zal in 2021 begonnen worden met plandeel 4.                     

Contactinformatie

Voor vragen over het project De Jonkvrouw kunt u contact opnemen met Peter Verstraaten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres p.verstraaten@geldrop-mierlo.nl. Ook vindt u meer informatie op de website van Wooninc