Nieuwbouwplan De Jonkvrouw

Woningcorporatie Wooninc. en CRA Vastgoed gaan het gebied ten zuidwesten van het Station Geldrop herontwikkelen. De herontwikkeling gaat de stationsomgeving verder opwaarderen en zorgt voor een betere, fraaiere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop.

Plan

De begrenzing van het plangebied wordt aan de oostzijde gevormd door de spoorlijn Eindhoven-Weert. In het zuiden ligt de grens in de groenstrook tussen de spoorlijn en de Rederijkerstraat en de Rederijkerstraat zelf. De westgrens ligt op de rand van park Beekweide en de Losweg. In het noorden loopt de grens door de groenstrook tussen de Losweg en de spoorlijn, net ten noorden van de kruising Losweg/Schutsboom.

  • Plandeel 1: hierin komen 35 studio's voor (zorg)wonen of zelfstandig (begeleid) wonen met 2 zogenoemde huiskamers en 1 facilitaire eenheid. 
  • Plandeel 2: hierin komen 23 psychogeriatrie (PG) woningen/appartementen en 1 zogenoemde huiskamer.
  • Plandeel 3: hierin komen 84 appartementen in de sociale huurklasse (Wooninc. Plus-concept).
  • Plandeel 4: hierin komen maximaal 69 appartementen in de vrije sector (huur en koop).

Wooninc.Plus concept

De Jonkvrouw is onder meer een plek waar senioren kunnen wonen volgens het Wooninc.Plus concept. Hierin staan gemak, welzijn, veiligheid en woonplezier centraal. Zorg op maat is binnen handbereik, dankzij de samenwerking met Vitalis. De overige woningen worden verhuurd of verkocht aan zelfstandige bewoners die terug kunnen vallen op de zorg van Vitalis. Medische voorzieningen, winkels en een grand café/restaurant zijn ook onderdeel van het Wooninc.Plus concept. Hier kunnen de bewoners gebruik van maken.

Appartementen vrije sector

CRA Vastgoed gaat het vierde en laatste plandeel binnen het totaalproject ontwikkelen. Plandeel 4 is het meest zuidoostelijke deel van de gebiedsontwikkeling, waar Wooninc. zorgt voor ontwikkeling van plandeel 1, 2 en 3. Ook deze plandelen worden door Huybregts Relou, als onderdeel van de VB Groep (waar ook CRA Vastgoed toe behoort), gebouwd.

Plandeel 4 bestaat uit een complex met in totaal 69 appartementen voor de vrije sector. Dit wordt gevormd door 3 gebouwen, met 5 bouwlagen. Het complex krijgt een fraaie, parkachtige setting. Appartementen zijn er in diverse typen en groottes, variërend van ca. 80 m2 tot ca. 95 m2.

Ieder appartement is voorzien van inpandige berging en parkeerplaats op eigen terrein. De locatie geeft een mooi groene woonomgeving en optimale bereikbaarheid (met het station in directe nabijheid). Kwaliteiten die de toekomstige doelgroepen van 1-2, of 3-persoonshuishoudens kunnen waarderen. De gebouwen worden ontworpen door architect DiederenDirrix uit Eindhoven. De verschillende plandelen 1 t/m 4 krijgen ieder een eigen kwaliteit en identiteit, maar zullen zichtbaar familie van elkaar blijven. Belangrijke elementen zijn grote raampartijen en mooie geveldetailleringen.

Klankbordgroep

Het bestemmingsplan “De Jonkvrouw”  is via een burgerparticipatietraject in overleg met een klankbordgroep opgesteld. Dit bestemmingsplan moet deze bebouwing juridisch-planologisch mogelijk maken. In deze klankbord waren de Belangenvereniging Zesgehuchten en de Stichting Vrienden van Josephinehof vertegenwoordigd alsmede bewoners van omliggende straten en de Parellelweg.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk in werking getreden.

Verleende omgevingsvergunning

Op 15 mei 2020 hebben burgemeester en wethouders de aangevraagde omgevingsvergunning voor de deelplannen 1, 2 en 3 verleend. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk.
Door CRA Vastgoed is zeer onlangs ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor deelplan 4.

Planning

Er is afgelopen zomer gestart met het bouwrijpmaken van de grond van deelplan 1, 2 en 3. Dit betreft het groene deel links van de spoortunnel. 
Na het saneren maken we de grond bouwrijp. Deze werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond. Begin 2021 is gestart met de bouw van Deelplan 1, 2 en 3. De bouw is inmiddels gerealiseerd. De aanpassingen van het Tournooiveld en het fietspad wordt in de tweede helft van 2023 gerealiseerd.

Deelplan 4 is in ontwikkeling. Dit betreft het rode deel rechts van de spoortunnel. Momenteel vindt de bouw plaats. We verwachten realisatie in de tweede helft van 2023.

De voorbereidingen en de bouw duren in totaal minimaal drie jaar. In die periode vinden er op werkdagen werkzaamheden plaats tussen 06.30 uur en 17.30 uur. Het bouwverkeer rijdt via de Eindhovenseweg en de Losweg van en naar de bouwplaats. Zodra er sprake is van werkzaamheden die ernstige verkeershinder of geluidshinder geven, ontvangt u van ons een nieuwsbrief.

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden?

Dan kunt u deze tijdens de bouwperiode aan de uitvoerder stellen door een mail te sturen naar: dejonkvrouw.ws@strukton.com. Vanzelfsprekend ziet de aannemer er streng op toe dat alle veiligheidsregels strikt worden opgevolgd. Ook houden zij zich aan de voorschriften van ProRail voor het werken in de directe omgeving van het spoor en de Gasunie inzake de aanwezige hogedruk gasleiding.

Verkeersoverlast

Het Tournooiveld blijft tijdens bouw van plandeel 1, 2 en 3 open voor doorgaand verkeer. Pas nadat de bouw is afgerond, wordt de openbare weg aangepast en is het Tournooiveld en het fietspad tijdelijk gesloten voor verkeer. Op de bouwplaats is voldoende mogelijkheid voor het bouwverkeer om te parkeren.

Hondenuitlaatterrein

Het gebied waar De Jonkvrouw komt, is niet meer te gebruiken als hondenuitlaatplaats. Na afronding van de bouw, bekijken we of er in de buurt van De Jonkvrouw nog andere hondenuitlaatstroken moeten komen. Op dit moment kunnen hondenbezitters terecht bij de volgende uitlaatstroken: Parallelweg, Schepenenstraat, Schoutstraat, Drossaardstraat, ‘t Zand en Gijzenrooijseweg.  

Uitvoeringstekeningen

Bekijk hier de uitvoeringstekeningen. De werkzaamheden starten begin september 2023

Contactinformatie

Voor vragen over het project De Jonkvrouw kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Will van Dijk. Hij is te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres w.v.dijk@geldrop-mierlo.nl.

Voor meer informatie over de plandelen 1, 2 en 3 verwijzen wij u naar de website van Wooninc

Heeft u belangstelling voor plandeel 4? Kijk dan op jonkvrouw-geldrop.nl