Luchen is een nieuwe woonwijk in Mierlo ten noorden van de Geldropseweg. De gemeente realiseert ongeveer 850 woningen, een bedrijventerrein, een brede school en een woonwagenlocatie. 

De wijk Luchen

Met Luchen ontstaat een wijk met veel groen, die aansluit op het dorpse karakter van Mierlo. Hier komen ongeveer 850 vrijstaande en geschakelde woningen. Kijk op de website van Luchen(externe link) voor een impressie.

Week 8: Start archeologische opgraving Luchen deelgebied 3a

Voorafgaand aan de realisatie van de waterberging nabij de Luchense Wetering in het plangebied Luchen deelgebied 3a wordt in opdracht van de gemeente in week 8 door archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam een archeologische opgraving uitgevoerd.

Groot Luchen

Het bestemmingsplan is in werking getreden en onherroepelijk. Groot Luchen is een combinatie van het plangebied van het geldende bestemmingsplan Luchen en de nieuw toegevoegde plandelen. Alleen het plangebied van Luchen Weteringpark is hierin niet meegenomen. Bekijk hier het bestemmingsplan Groot Luchen(externe link).

Tiny Houses

In de Woonvisie is beschreven dat het wenselijk is tiny houses te ontwikkelen in de Gemeente Geldrop-Mierlo. Een tiny house is een duurzame en bijzondere woonvorm. De basisgedachte is dat mensen klein willen wonen op basis van een duurzame leefstijl in een natuurlijke omgeving. Luchen is een dorpse groene wijk waarbij verschillende doelgroepen samen wonen en waar ruimte is voor experiment. Een nieuwe woonvorm past hier ook in mits dit ook aansluit bij het karakter van de wijk. Biodiversiteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor een tiny houses ontwikkeling. Belangrijk is om de 15 tiny houses door een hechte groep vorm te laten geven zodat er een eenduidige kwaliteit bereikt kan worden op basis van de gestelde randvoorwaarden.

Het college heeft ingestemd met het sluiten van een optie overeenkomst met de procesbegeleider zodat een cpo-groep samengesteld kan worden op basis van de selectieprocedure. Door een mail te sturen naar ru-ondersteuning@geldrop-mierlo.nl kunt u zich aanmelden voor de selectieprocedure. 

Luchen deelgebied 3a

Deelgebied 3a is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering. Hier zullen woningen worden gerealiseerd. Het gebied zal groen, duurzaam en gasloos worden ontwikkeld. Ook in dit deelgebied wordt er rekening gehouden met de inpassing van bestaande groen- en waterstructuur en is het woningaanbod divers. In totaal zullen er circa 70 grondgebonden woningen gerealiseerd worden.

Levensloopbestendige woningen staan centraal in dit deelgebied. Het gaat om vrije kavels, starterswoningen, seniorenwoningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en enkele vrije sector woningen (projectbouw en cpo).

Bouwkavels

Op dit moment zijn er geen bouwkavels meer beschikbaar. Door een mail met uw gegevens te sturen naar ru-ondersteuning@geldrop-mierlo.nl wordt u op de hoogte gehouden wanneer er weer kavels beschikbaar komen.

Meest gestelde vragen

Heeft de gemeente bouwkavels te koop?

Wanneer je op zoek bent naar informatie kijk onder kopje bouwkavels. Het heeft dan ook geen zin om aan de gemeente te bellen of mailen met de vraag of er kavels beschikbaar zijn. Ook maken wij in principe geen melding van de eventuele verkoop van bouwkavels door derden, zoals particulieren of beleggers. Dergelijke partijen bieden hun kavels doorgaans aan via lokale makelaars. 

Kijk dus regelmatig op de projectenpagina op deze pagina als u geïnteresseerd bent in een bouwkavel. Of stuur een mail naar ru-ondersteuning@geldrop-mierlo.nl. Als u dat doet krijgt u automatisch bericht als er ergens in Geldrop-Mierlo iets wijzigt in het kavelaanbod. Op die manier mist u zeker niets dus.

Kan ik mij nu al intekenen voor een bouwkavel?

Nee, het is niet mogelijk om vooraf in te tekenen op bouwkavels. De gemeente hanteert geen wachtlijst. Dit omdat op voorhand niet precies bekend is welke kavels waar en wanneer beschikbaar komen. Bovendien wil de gemeente alle geïnteresseerden op het moment van beschikbaar komen een gelijke kans geven. Bouwkavels worden in eerste instantie middels loting op de markt gebracht. Pas als er na een eerste loting kavels overblijven, dan komen deze vrij op de markt en worden inschrijvingen behandeld in volgorde van binnenkomst.

Wat zijn de grondprijzen?

Zodra er kavels beschikbaar komen zullen ook de grondprijzen bekend gemaakt worden.

Zijn prijzen onderhandelbaar?

Voor bouwkavels in Geldrop-Mierlo gelden vaste prijzen. Deze staan vermeld op de website en zijn niet onderhandelbaar.

Wat zijn de prijzen van de woningen?

Gemeente Geldrop-Mierlo geeft bouwkavels uit en geen woningen. De woningen worden door ontwikkelaars verkocht of door woningbouwcorporaties aangeboden. Bij de projectenpagina is hier meer informatie over te vinden.

Inrichting hoofdontsluitingsweg Luchen deelgebied 1

Inrichtingstekening

Hier is de inrichtingstekening te zien van de Vlinderlaan. Dit betreft het deel vanaf de Koolmees tot Luchen. 

Hoofdontsluiting

De hoofdontsluiting is nu in oplevering.
 

Hondenspeelveld

Door deze werkzaamheden moet het hondenspeelveld tijdelijk gesloten en verwijderd worden. Dit speelveld komt weer terug zodra de werkzaamheden klaar zijn.
Wij begrijpen dat dit voor de hondenbezitters niet fijn is maar vragen toch om uw begrip hiervoor. Ook vragen wij uw medewerking om uw hond niet los te laten lopen in de wijk of op het bouwterrein maar zoek een lekkere plek op in de bossen in de nabije omgeving waar uw hond zich kan uitleven.
Wij doen ons uiterste best om het hondenspeelveld zo snel als mogelijk weer terug te plaatsen.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten medio september 2021 en duren tot medio mei 2022.
Zodra de aannemer bekend is worden de buurtbewoners nog met een aparte bewonersbrief op de hoogte gebracht van de definitieve fasering en planning en krijgt u de contactgegevens van de uitvoerder en opzichter van het werk.

Bedrijventerrein Bijenkorf

Verbindingsweg de Bijenkorf

Er zijn geen kavels meer beschikbaar. 

Bijzonderheden

  • Gemengd bedrijventerrein
  • Hoogwaardige uitstraling
  • Keurmerk Veilig Ondernemen

Contactinformatie

Voor vragen over de nieuwbouwwijk Luchen kunt u contact opnemen met Wout Berkers via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres w.berkers@geldrop-mierlo.nl.