Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Hoe werkt het?

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag de gemeente dan om toestemming voor uitstel. Dit kan alleen in bijzondere gevallen.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl(externe link).

Digitaal aangifte doen met e-Herkenning

Digitaal aangifte overlijden
Digitaal aangifte lijkvinding

U kunt digitaal aangifte doen als u beschikt over eHerkenning. Let wel: aangifte van overlijden of lijkvinding per e-mail is niet mogelijk.

Het doen van aangifte voor een levenloos geboren kind is via deze weg niet mogelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (040) 289 38 93(externe link).

Wanneer de wijze van lijkbezorging ontleding voor de wetenschap betreft, hebben wij de originele wilsbeschikking nodig. In dit geval dient u via telefoonnummer (040) 289 38 93(externe link) een afspraak te maken.

Het verlof tot lijkbezorging en het uittreksel worden per e-mail en post aan u toegestuurd.

Aangifte doen aan de balie op afspraak

Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.

Afspraak maken(externe link)

Wat kost het?

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.

Wat heb ik nodig?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)