Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf zorg regelen voor bijvoorbeeld psychische of lichamelijke klachten. Denkt u aan een vergoeding voor hulp in het huishouden. U mag zelf kiezen wie u hiervoor inhuurt. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Dit is anders dan bij Zorg in Nature. U krijgt dan zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. Met een PGB kunt u zelf bijvoorbeeld een traplift of scootmobiel kopen. Meestal moet u een eigen bijdrage betalen. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U krijgt de vergoeding niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB krijgt van de hulpverlener een factuur (rekening) of een urenbriefje, of betaalt maandelijks. Meer informatie over het PGB vindt op de websites van de Rijksoverheid(externe link) en Zorgwijzer(externe link).

Gegevens doorgeven aan SVB
 

U kunt uw gegevens bij de SVB doorgeven via Mijn PGB op internet. Dat werkt sneller dan opsturen per post of e-mail. U kunt met uw DigiD inloggen op Mijn PGB via de website van de SVB. Op deze site vindt u ook meer informatie over de verandering als het gaat om het  PGB. U kunt uw zorgverlener niet per automatische incasso of machtiging betalen.

Website SVB(externe link)

 

Van PGB naar Zorg in Natura en andersom

Wilt uw indicatie aanpassen van PGB naar Zorg in Natura of andersom? Neem contact opnemen met het CMD. De klantadviseurs helpen u verder. U kunt hier ook uw vragen stellen.

Bel het CMD: 040 289 38 93