Een goede start op school is erg belangrijk. Op een kinderdagopvang wordt uw kind hier op voorbereid. Als uw kind 2 of 3 jaar is, kan het ook een paar uur per week of een aantal dagdelen (’s ochtends of ’s middags) naar de peuteropvang. Uw kindje leert er samen spelen met leeftijdsgenootjes en doet allerlei peuteractiviteiten.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor kinderen tussen de 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand is het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE wordt binnen het kinderdagverblijf, vaak als onderdeel van de peuteropvang aangeboden. Kinderen leren spelenderwijs en worden hierdoor taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en ontwikkelen een grotere woordenschat. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Meestal bepaalt het consultatiebureau of uw kind in aanmerking komt voor VVE

U vindt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) alle VVE-geregistreerde kinderopvangvoorzieningen.

Financiële ondersteuning

Heeft u een of meerdere kinderen die gebruik maken van peuteropvang, dan heeft u mogelijk recht op financiële ondersteuning. Ook als uw kind een indicatie heeft voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten. De kinderopvangorganisatie vraagt de financiële ondersteuning aan bij de gemeente. 

De actuele subsidieregeling Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022

Zorgroute 0-4 jaar

In samenwerking tussen lokale kinderopvangorganisaties, de Jeugdgezondheidszorg, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland PO, Ouderwijzer en het CMD en begeleid door Kluppluz is de zorgroute 0-4 jaar ontwikkeld.

De zorgroute biedt pedagogisch medewerkers en zorgcoördinatoren binnen de voorschool stapsgewijs aanwijzingen voor het vaststellen en omgaan met de verschillende ondersteuningsvragen van de kinderen op de groep. De zorgroute is opgesteld vanuit de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in de gemeente Geldrop-Mierlo de ondersteuning bieden die zij nodig hebben door ze in hun reguliere setting te versterken.

De zorgroute is vastgelegd in een brochure ‘zorgroute 0-4 jaar’ en een document ‘toelichting op de zorgroute 0-4 jaar’.

Beschrijving zorgniveaus 0-4 jaar

Klik op de afbeelding om de pdf-versie te bekijken, downloaden en/of afdrukken

Op 25 mei 2023 vond de kick-off van de Zorgroute 0-4 jaar plaats. Door middel van een paneldiscussie is de Zorgroute 0-4 jaar nader toegelicht. De Kick-off is via onderstaande video terug te kijken

Plan van aanpak kindbegeleiding

Bekijk en download hier het plan van aanpak kindbegeleiding. Deze is bedoeld voor de kinderopvang.

Een basisschool kiezen

Het is slim om alvast te kijken welke basisscholen er bij u in de buurt zijn. Op elke school wordt op een andere manier lesgegeven. Ga eens kijken op verschillende scholen. Als u een keuze heeft gemaakt kunt u uw kind opgeven. U kunt uw kind voorbereiden voor de eerste schooldag door bijvoorbeeld een keer samen naar school te gaan. Soms mag een kind komen ‘wennen’. Misschien zijn er ook al kinderen die uw kind kent? Op de website Opvoeden.nl leest u meer over het kiezen van een school.