Eén van de belangrijke taken van de gemeenteraad is de controlerende taak. De raad kan niet alles zelf onderzoeken, want daarvoor ontbreken de tijd, de middelen en de mensen. Om de controlerende functie van de raad te versterken heeft de wetgever de gemeenten verplicht gesteld om uiterlijk 1 januari 2006 een rekenkamer of rekenkamerfunctie, meestal rekenkamercommissie genoemd, in te voeren.