Eén van de belangrijke taken van de gemeenteraad is de controlerende taak. De raad kan niet alles zelf onderzoeken, want daarvoor ontbreken de tijd, de middelen en de mensen. Om de controlerende functie van de raad te versterken heeft de wetgever de gemeenten verplicht gesteld om uiterlijk 1 januari 2006 een rekenkamer of rekenkamerfunctie, meestal rekenkamercommissie genoemd, in te voeren.

De rekenkamercommissie (rkc) is dan wel bedoeld om de controlerende taak van de raad te versterken, maar dat betekent niet dat de rekenkamercommissie gezien mag worden als een uitvoerend orgaan van de raad. De leden van de rekenkamercommissie zijn weliswaar benoemd door de raad, maar de commissie is onafhankelijk. En omdat dat zo is, kan de raad de rekenkamercommissie geen opdracht geven tot het uitvoeren van bepaalde onderzoeken. Wel kan de raad de rekenkamercommissie verzoeken een onderzoek in te stellen.

Zie hier het RKC Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Een onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich met name op de volgende drie vragen:

 • is het beleid doeltreffend?
 • is de beleidsuitvoering doelmatig?
 • is de besteding rechtmatig?

of anders geformuleerd:

 • hebben we bereikt wat we wilden?
 • hebben we gedaan wat we moesten doen?
 • heeft het gekost wat het mocht kosten?

Verordening

In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgelegd in de Verordening op de Rekenkamercommissie 2020 (pdf, 454 kB).

Samenstelling rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft van de wetgever de keuze gekregen tussen een rekenkamer of een rekenkamercommissie. Een rekenkamer bestaat alleen uit externe leden en fungeert dus absoluut onafhankelijk van de raad. Een rekenkamercommissie is ook onafhankelijk, maar hierin kunnen – naast de externe leden – ook raadsleden zitting hebben, om zo de betrokkenheid van de raad bij deze instantie aan te geven.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft gekozen voor een rekenkamercommissie, die bestaat uit twee externen. 

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat uit 2 (externe) leden:

 • Mr. Drs. Sandra van Breugel (voorzitter)
 • De heer Drs. Etienne Lemmens

Nevenfuncties

Mr. Drs. Sandra van Breugel

 • Lid bestuur van de NVRR (Vereniging van Rekenkamers) Utrecht
 • Lid raad van toezicht Bravis Ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom
 • Voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen Utrecht
 • Vice voorzitter raad van commissarissen ACV NV Ede (Afvalbranche)
 • Voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Fivoor Poortugaal
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Altrecht Utrecht
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Centraal Amersfoort

Dhr. Drs. Etienne Lemmens

 • Lid sectorbestuur FNV Zelfstandigen
 • Secretaris Ned. Vereniging van Rekenkamers (NVRR)
 • Secretaris Stichting Orbis
 • Voorzitter Rekenkamercommissies Landgraaf en Brunssum
 • Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Heerlen
 • Lid/penningmeester Rekenkamer Blaricum-Eemnes-Laren (BEL)

Publicaties rekenkamercommissie

Jaarverslagen en onderzoeksplannen

Onderzoeksrapporten

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de rekenkamercommissie dan kunt u contact opnemen met de griffie: (040) 289 39 87griffie@geldrop-mierlo.nl