Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Hoe werkt het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Wat kost het?

Tarieven

Tarieven rioolheffing

VerbruikRioolheffing per jaar
Bij een waterverbruik van 0 tot en met 200 m3€ 199,20
Bij een waterverbruik van 201 m3 tot en met 500 m3€ 265,80
Bij een waterverbruik van meer dan 500 m3 voor elke volle eenheid van 500 m3 ofgedeelte daarvan per belastingjaar€ 265,80

Wat moet ik doen?

U kunt de rioolheffing op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.

Als u in de loop van het belastingjaar gaat verhuizen, wordt de aanslag automatisch verrekend. U heeft dan recht op vermindering van het aanslagbedrag. Wanneer u binnen de gemeente verhuist, wordt de aanslag automatisch verrekend met de belasting voor het nieuwe adres.