Hoe werkt het?

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Iedereen moet deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater;
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel.

De gemeente legt aan het begin van het belastingjaar een belastingaanslag op. Indien u verhuist vindt een verrekening plaats op basis van het aantal maanden.

Wat kost het?

Tarieven 2020

VerbruikRioolheffing per jaar
Bij een waterverbruik van 0 tot en met 200 m3€188,40
Bij een waterverbruik van 201 m3 tot en met 500 m3 €251,40
Bij een waterverbruik van meer dan 500 m3 
voor elke volle eenheid van 500 m3 of
gedeelte daarvan per belastingjaar
€251,40

Extra informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kijk bij 'bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen'.

Bent u tevreden over deze pagina?