Eerste speeltuinontwerpen gereed!

Afgelopen maanden werkten we samen met ouders en kinderen uit de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers en de Loo/Boslaan aan het ontwerpen van speelplekken voor in die wijken. Het is de eerste stap om te komen tot uitdagende speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De ontwerpen voor alle andere wijken volgen later. U ziet in de kaartjes hieronder wanneer uw wijk aan bod komt.

Nieuwe ontwerpen

Via de linkjes hieronder komt u bij de nieuwe ontwerpen voor deze wijken. Het ontwerp voor de sportplek bij  Santheuvel (Mierlo) is nog niet gereed. Hierover lopen nog gesprekken met een aantal initiatiefnemers. Ook het ontwerp voor een speelplek op locatie Meeuwenhof is er nog niet. Deze locatie wordt samengevoegd met de locatie bij de geplande nieuwbouw.

Samen met bewoners

Voor het maken van de ontwerpen hebben we de bewoners uit deze wijken op allerlei manieren benaderd. Helaas konden we vanwege corona geen bijeenkomst organiseren. We boden ze via een digitale enquête de mogelijkheid om mee te denken en te reageren op de eerste schetsen.  Zo ontvingen we in het voorjaar van 240 bewoners informatie. Samen hebben zij in totaal 572 kaartreacties en ideeën achtergelaten. Met die gegevens zijn we aan de slag gegaan. De schetsen die daaruit voortkwamen hebben we opnieuw teruggekoppeld. In totaal hebben 272 mensen de schetsen bekeken. 110 mensen hebben daadwerkelijk gereageerd. We hebben alle reacties bekeken. Hier kunt u alle reacties teruglezen. Nu zijn de ontwerpen gereed en gaan we aan de slag met de uitvoering.

 

Samengevat

Nog even in het kort de stappen om te komen tot uitdagende speelplekken in onze gemeente

Fase 1:

  1. Speelruimteplan najaar 2019
  2. Fase 1: wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers en De Loo/Boslaan
  3. Bewonersbevraging over inrichting voorjaar 2020
  4. Ontwerp eerste schetsen zomer 2020
  5. Terugkoppeling en bevraging bewoners
  6. Terugkoppeling ontwerp najaar 2020
  7. Werkvoorbereiding en vinden uitvoerende partij winter 2020/2021
  8. Uitvoering speelruimte voorjaar 2021
  9. Vervolgfase 2 en 3 (zie kaartjes hieronder)

Bekijk hier ook de filmpjes waarin we uitleggen wat we gedaan hebben

Braakhuizen: 

,

Loo:

,

Skandia:

,

 

Start uitvoering

De gemeente verwijdert vanaf week 51 2020 tot en met week 2 toestellen en hekwerken die in de nieuwe ontwerpen niet meer voorkomen. De overige werkzaamheden worden in het vroege voorjaar door de aannemer opgepakt. Omwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd.

Start fase 2 Speelruimteplan

In het voorjaar van 2021 start ook fase 2 van het Speelruimteplan (zie kaartjes). Dit doen we door het uitzetten van de enquête onder bewoners van deze wijken, zoals dat ook is gebeurd in fase 1. We hopen echter dat we in 2021 ook echt live in gesprek kunnen met de gebruikers via scholen of bij ontwerpbijeenkomsten. COVID-19 is en blijf helaas vooralsnog een spelbreker. Meer informatie hierover volgt later.

In stapjes komen tot een nieuw speelruimteplan

In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat we met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo willen we samen uitdagende speelplekken maken en speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een speelplek moet uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op avontuur kunnen gaan. We gaan de komende drie jaar voor alle wijken een inrichtingsplan per speelplek maken. Een deel daarvan gaan we in het voorjaar van 2021 ook al uitvoeren, een deel daarvan na 2023. De eerste wijken hebben we inmiddels benaderd (zie hierboven). De andere wijken volgende volgens onderstaande planning:

Wijkindeling speelruimteplan Mierlo
Indeling wijken speelruimteplan