St. Jozefkerk Geldrop

Jozefkerk - Braakhuizen-Zuid

Plannen St. Jozefkerk krijgen definitieve vorm

Start bouw in april 2022

Op donderdag 11 november is de huurovereenkomst tussen Futuris en Haagdijk/Houta getekend voor 30 zelfstandige woon/zorgstudio’s en bijbehorende algemene ruimte zoals gemeenschappelijke huiskamers, een ontmoetingsruimte en ondersteunende ruimtes. Op dezelfde datum is ook de overeenkomst getekend tussen gemeente Geldrop-Mierlo en Futuris waarin de voorwaarden voor verhuur zijn vastgesteld. Alle studio’s worden door Futuris verhuurd als sociale huurwoningen aan individuele huurders.

Indeling kerk

De studio’s hebben een eigen keukenblok, badkamer, woon- en slaapgedeelte met een woonoppervlakte variërend tussen 25 en 50 m2. In het bestaande kerkgebouw worden verdiepingen gebouwd. Hierdoor bevinden de studio’s zich op de begane grond, 1e en 2e verdieping. In het gebouw is verder nog ca. 400 m2 verhuurbare nader in te delen ruimte beschikbaar verdeeld over 2 verdiepingen voor de invulling van maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld praktijkruimten.

Huurders helpen elkaar

De huurders van Futuris zijn dementerende ouderen en jongeren met een beperking. Het doel van Futuris is om de jongeren een ondersteunende functie te laten vervullen voor de dementerende ouderen, voordat zij zelfstandig kunnen gaan wonen.

Proces

Op 3 september jl. is de omgevingsvergunning verleend. Eind oktober is deze onherroepelijk geworden, aangezien er geen zienswijzen zijn ontvangen tegen het bouwplan. Toch kunnen we nog niet definitief starten vanwege de Flora/Fauna-wet. De bestaande winterverblijfplaatsen, in de kerk, van vleermuizen dienen onaangetast te blijven tot medio april 2022 (mits gunstige weersomstandigheden) waarna de bouwwerkzaamheden pas kunnen starten en de vervangende permanente vleermuis verblijfplaatsen gerealiseerd kan worden. 

In de omgeving zijn al een groot aantal nestkasten geplaatst voor vleermuizen, zwaluwen en huismussen. We gaan nu starten met de bouwvoorbereidingen. Uitgaande van de start medio april 2022 verwachten we het gebouw in de zomer van 2023 gebruiksklaar te kunnen opleveren.

Herinrichting van het Sint Jozefplein

De herinrichting van het Sint Jozefplein, na de bouwwerkzaamheden hebben met name betrekking op het gebied tussen de Aldi en de kerk. Als we verder in het proces zijn kan hier pas meer over worden gezegd. 

Vlnr: Maycke Tielemans van Haagdijk, burgemeester Jos van Bree, wethouder Marc Jeucken, Patrick Houtakkers van Houta en Erik van Acht van Futuris.