Wat is het?

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar is de prijs te hoog voor u om in aanmerking te komen voor een hypotheek? Dan biedt de gemeente u de Starterslening. Onder bepaalde voorwaarden kunnen koopstarters een lening van maximaal € 35.000,- afsluiten, waarbij ze de eerste drie jaar geen maandlasten hoeven te betalen.

Hoe werkt het?

Starterslening aanvragen

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt de Starterslening namens de gemeente. De SVn zorgt voor de uitvoering van de lening.

Voorwaarden

De volgende criteria zijn o.a. aan de Starterslening verbonden:

  • De aanvrager(s) is meerderjarig;
  • De aan te kopen bestaande of nieuwbouw woning staat of wordt gerealiseerd in de gemeente Geldrop-Mierlo;
  • De aanvrager(s) worden voor het eerst eigenaar van een woning;
  • De aanvrager(s) moet de woning waarvoor de Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen;
  • De Starterslening en de eerste hypotheek worden afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie;
  • De Starterslening is voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen met een maximale koop(/-aanneem) som van de maximale NHG-grens exclusief verbeterkosten en meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.
  • De hoogte van de lening bedraagt maximaal 20% van de kostengrens NHG, met een maximum van € 35.000,-.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de “Verordening Starterslening 2020 (pdf, 380 kB)”.

Extra informatie

Meer informatie over de Starterslening krijgt u bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), telefoon (033) 253 94 01 of bij de gemeente, telefoon (040) 289 38 93. Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij uw hypotheekverstrekker.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.