Voorbereiding

Op dit moment bereidt de gemeente een zogenaamde structuurvisie voor. Deze visie gaat over de invulling van het gebied Oudvensestraat en omgeving (Mierlo). Op de tekening hieronder is het gebied aangegeven. Dit is de laatste stap in de gebiedsontwikkeling van Luchen. De komende tijd kunnen bewoners en belanghebbenden in de zogenaamde consultatiefase reageren op deze visie. Hieronder leest u wat deze visie inhoudt en hoe u kunt reageren.

Functies gebied

Het is de bedoeling om het gebied Oudvensestraat en omgeving (Mierlo) de volgende functies te geven:

  1. Het gebied krijgt vooral een sportfunctie. Naast Hockeyclub Mierlo en de andere bestaande verenigingen op dat terrein is er ruimte voor een andere sportfunctie.
  2. Verder is het de bedoeling om woningbouwlocatie Luchen deelgebied 3b af te ronden.
  3. Daarnaast zijn er verschillende ondersteunende functies nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen en aangenaam te maken, zoals verkeer, groen en water.

Sportfunctie

De Mierlose Tennisvereniging heeft gevraagd om naar de wijk Luchen verplaatst te mogen worden. Hockeyclub Mierlo en de andere sportfuncties worden dan uitgebreid met tennisvelden en padelbanen. Hierover vinden verkennende gesprekken plaats. Op de tekening is een voorstel gedaan hoe deze banen ingepast kunnen worden (zie visiekaartje onderaan de pagina).
 

Woonfunctie (afronden Luchen deelgebied 3b)

In de visie worden er in de overgangen aansluitend op de Oudvensestraat en de Geldropseweg een beperkt aantal gemengde functies toegevoegd (wonen en lichte bedrijvigheid). Denk hierbij aan bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk (zie visiekaartje onderaan de pagina).  
 

Verkeerfunctie

De bereikbaarheid is vanaf de westzijde ingevuld. Hier is ook parkeergelegenheid gepland. Het is de bedoeling om vanaf de Oudvensestraat een langzaamverkeersverbinding te maken met de wijk Luchen (zie visiekaartje onderaan de pagina).
 

Groenfunctie

Het is de bedoeling dat het gebied een goede aansluiting krijgt op Luchen. Denk hierbij aan een groen park dat de woningen verbindt met de sportfuncties (zie visiekaartje onderaan de pagina).
 

Consultatiefase

De zogeheten consultatiefase is de eerste stap om u, andere bewoners en belanghebbenden te
informeren en te raadplegen. Wij zijn immers benieuwd naar uw mening over de voorgestelde indeling
van het gebied. Een bijeenkomst organiseren is helaas op dit moment vanwege Corona niet mogelijk. Daarom is een aantal alternatieve mogelijkheden bedacht om u zo goed mogelijk te informeren en u alle ruimte te geven om te reageren op de plannen.

Filmpje
In dit filmpje informeren wethouder Marc Jeucken (onder meer Ruimte) en wethouder Peter Looijmans (onder meer Sport) u over de plannen.


Individuele afspraken
Verder organiseren we individuele afspraken: op het gemeentehuis (maximaal 2 personen tegelijk,
met mondkapje), telefonisch of door middel van een videogesprek. Hieronder vindt u daarvoor de data
en tijdstippen.

  • 10 december tussen 09.00 en 13.00 uur
  • 16 december tussen 13.00 en 1 7.00 en tussen 18.00 en 20.00 uur.

Wilt u een afspraak met ons maken voor een van de bovengenoemde data, dan stuurt u een mail naar: t.v.mulken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van uw contactgegevens. Wij nemen dan met u
contact op voor het vastleggen van een datum en een tijdstip.

Reageren per e-mail
U kunt ook vragen stellen of reageren per e-mail. U stuurt uw reactie naar: t.v.mulken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van uw contactgegevens. U ontvangt daarna een reactie op uw vraag of een ontvangstbevestiging.
 

Vervolgfase

De bedoeling is dat de structuurvisie in het eerste kwartaal van 2021 verder wordt uitgewerkt in een ontwerpstructuurvisie. Deze wordt in de eerste helft van 2021 ook voor reactie ter inzage gelegd. Wanneer en op welke wijze u dit document kunt inzien, hoort u nog van ons.
 

Begrenzing Luchen oost sportpark