Structuurvisie Oudvensestraat en omgeving

Voorbereiding

Op dit moment is door de gemeenteraad een zogenaamde structuurvisie vastgesteld. Deze visie gaat over de invulling van het gebied Oudvensestraat en omgeving (Mierlo). Op de tekening hieronder is het gebied aangegeven. Dit is de laatste stap in de gebiedsontwikkeling van Luchen. Nu wordt gewerkt aan een concrete invulling van het sportpark. Welke functie moet bijvoorbeeld waar terugkomen.

Functies gebied

Het is de bedoeling om het gebied Oudvensestraat en omgeving (Mierlo) de volgende functies te geven:

  1. Het gebied krijgt vooral een sportfunctie. Naast Hockeyclub Mierlo en de andere bestaande verenigingen op dat terrein is er ruimte voor een andere sportfunctie.
  2. Verder is het de bedoeling om woningbouwlocatie Luchen deelgebied 3b af te ronden.
  3. Daarnaast zijn er verschillende ondersteunende functies nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen en aangenaam te maken, zoals verkeer, groen en water.

Sportfunctie

De Mierlose Tennisvereniging heeft gevraagd om naar de wijk Luchen verplaatst te mogen worden en hockeyclub Mierlo zal een nieuw clubgebouw gaan krijgen. Hierover vinden gesprekken plaats. 

Woonfunctie (afronden Luchen deelgebied 3b)

In de visie worden er in de overgangen aansluitend op de Oudvensestraat en de Geldropseweg een beperkt aantal gemengde functies toegevoegd (wonen en lichte bedrijvigheid). Denk hierbij aan bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk.
 

Verkeerfunctie

De bereikbaarheid is vanaf de westzijde ingevuld. Hier is ook parkeergelegenheid gepland. Het is de bedoeling om vanaf de Oudvensestraat een langzaamverkeersverbinding te maken met de wijk Luchen.
 

Groenfunctie

Het is de bedoeling dat het gebied een goede aansluiting krijgt op Luchen. Denk hierbij aan een groen park dat de woningen verbindt met de sportfuncties.
 

Vervolgfase

De bedoeling is dat in 2022 helder wordt hoe het sportpark verder wordt ingericht en wanneer welke onderdelen gerealiseerd zouden kunnen worden.
 

Structuurvisie

In de raadsvergadering van 27 september 2021 stond op de agenda Structuurvisie Sportpark Oudven en omgeving, via deze link kunt u de vergadering terugkijken.