Wat is stemmen bij volmacht?

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stembureau te komen, zijn er andere mogelijkheden om toch uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan dan namens u een stembiljet invullen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Tot wanneer kunt u iemand een volmacht geven om voor u te stemmen?

Een onderhandse volmacht kunt u nog tot op de verkiezingsdag, 6 juni 2024, aan iemand geven.

Een aanvraag voor een schriftelijke volmacht dient uiterlijk op maandag 3 juni 2024 om 12.00 bij de gemeente ontvangen te zijn. 

Als u het volmachtsbewijs naar de volmachtnemer wilt laten opsturen, dan adviseren wij u om uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 een schriftelijke volmacht aan te vragen. Wilt u nog een schriftelijke volmacht regelen op maandag 3 juni? Kom dan naar het gemeentehuis zodat u het volmachtsbewijs kunt meenemen.

Hoe kunt u iemand een onderhandse of schriftelijke volmacht geven?

  • Onderhandse volmacht

U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Deze ontvangt u uiterlijk donderdag 23 mei 2024. Vul samen met de persoon die namens u mag stemmen de achterzijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan de persoon die namens u gaat stemmen. 

Een onderhandse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.

  • Schriftelijke volmacht

U vult samen met de gemachtigde het formulier (modelformulier L8) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kunt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever, sturen naar de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop óf afgeven bij de balie van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Wij vragen een kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever om misbruik van het aanvragen van volmachten te voorkomen.

Wanneer u een schriftelijke volmacht digitaal wilt aanvragen, dan doen de volmachtgever en de gemachtigde dit gelijktijdig achter dezelfde computer. Om digitaal een aanvraag te doen voor een volmacht gaat u naar de volgende link: digitaal aanvragen volmacht. U hier heeft hiervoor beiden DigiD nodig.

De gemeente verstuurt dan uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag stemmen. 

Let op: Een schriftelijk verleende volmacht kan niet worden ingetrokken.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer 040 - 289 38 93.