Waarvoor wel subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden voor 1 of meer van de volgende maatregelen:

  1. De aanleg van een groen dak.
  2. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering en het op eigen terrein vasthouden en verwerken van regenwater.
  3. Het weghalen van erfverhardingen en de tuin in plaats daarvan vergroenen.

Waarvoor geen subsidie?

Er kan geen subsidie aangevraagd worden voor:

  1. Groene gevels.
  2. regentonnen of soortgelijke voorzieningen met een overloop op de riolering.
  3. Het vergroenen van openbare verhardingen (zoals geveltuintjes)
  4. Het vergroenen van verhardingen bij nieuwbouw.
  5. De aanleg van 'half open verhardingen' zoals bijvoorbijd grasbetonstenen.
  6. De aanleg van kunstgras of kunstplanten.