wegenbeleid

De wegenwet en het Burgerlijk Wetboek schrijven voor dat de gemeente moet zorgen voor een goede staat van de wegen. Ook is geregeld dat de gemeente, als wegbeheerder, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van slecht onderhoud van de wegen.

Beheerplan

De gemeenteraad stelt elke 4 jaar een beheerplan voor het wegonderhoud vast. In het beheerplan geeft de raad het niveau aan waarop wegen moeten worden onderhouden en hoeveel geld er per jaar uitgegeven mag worden.

Onderhoud

Elk jaar worden alle wegen in de gemeente gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar beschadigingen en verzakkingen van het wegoppervlak. Naar aanleiding hiervan worden onderhoudswerkzaamheden ingepland. Er zijn twee soorten onderhoud:

  • Klein onderhoud: kleine mankementen zoals loszittende tegels worden gerepareerd.
  • Groot onderhoud: herinrichting van een hele straat. Vaak tegelijk met het vervangen van het riool.

Kosten

In de periode 2019 tot en met 2022 wordt per jaar gemiddeld €821.000 euro aan onderhoud uitgegeven. Daarnaast kost het herstel van kleine schades, zoals verzakte tegels, ongeveer €150.000 per jaar.

Melding overlast of storing

U kunt bij de gemeente melding maken van bijvoorbeeld losliggende trottoirtegels of verzakkingen in de weg. Onveilige situaties proberen we zo snel mogelijk te verhelpen. Soms worden werkzaamheden gecombineerd, het kan dan wat langer duren voordat de situatie is hersteld.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het wegenbeleid? Dan kunt u contact opnemen met Rob Elemans via het telefoonnummer 040 289 38 93