Woningbouwplan Genoenhuizerweg

In 2019 heeft de gemeente de gronden van het voormalig tuincentrum aan de Genoenhuizerweg 6 in Geldrop verworven.

De gemeente wil het perceel samen met Vastgoedregisseur B.V. ontwikkelen voor woningbouw op grond van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Gemeente en Vastgoedregisseur hebben hiervoor samen een stedebouwkundig plan opgesteld. Het plan voorziet in de bouw van 12 levensloopbestendige woningen in het dure koopsegment alsmede een groene afronding van de dorpsrand van Zesgehuchten.

Tekening van plattegrond van Genoenhuizerweg

Inrichting openbare ruimte

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied en de herinrichting van de bestaande weg (tussen Hoog Geldrop en Genoenhuizerweg 6). U kunt het voorlopig ontwerp via onderstaande knop raadplegen.

VO Openbare ruimte Genoenhuizerweg 6 e.o.

Inspraak

Tot 6 september 2024 is het voor een ieder mogelijk zijn/haar inspraakreactie op het voorlopig ontwerp kenbaar te maken. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Inloopbijeenkomst 21 augustus 2024

Wilt u meer weten over het VO openbare ruimte Genoenhuizerweg 6, kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 21 augustus a.s. De bijeenkomst vindt plaats op het Plein in het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop en duurt van 18.30u tot 20.00u. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Planning

In 2023 zijn de plannen voor Genoenhuizerweg besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Vervolgens is een (ontwerp)bestemmingsplan in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is nodig om de bouw van de woningen (planologisch) mogelijk te maken. De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft het bestemmingsplan op 25 maart 2024 vastgesteld. Inmiddels is het plan onherroepelijk. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

De komende tijd werkt de gemeente, in samenspraak met omwonenden en nieuwe bewoners, aan een ontwerp voor de openbare ruimte. Hierna wordt het plangebied bouwrijp gemaakt en worden de procedures voor de benodigde omgevingsvergunningen doorlopen. Start bouw staat gepland voor medio 2025.

Vragen en meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het project Genoenhuizerweg kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Stefan Olschewsky via telefoonnummer (040) 289 38 93 of per e-mail op s.olschewsky@geldrop-mierlo.nl.

Heeft u interesse in het kopen van de levensloop woningen? Kijk op de project website Geldrop, Genoenhuizerweg - Samenbouwen.in