Wat is het?

Let op:

WOZ te hoog? Maak gratis bezwaar: Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen.

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop staat de waarde van uw pand. Deze waarde wordt gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Wat moet ik doen?

Wilt u de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien? Dit kan online via DigiD. Ga naar Mijn WOZ. Alleen de hoofdbewoner of eigenaar van een pand in Geldrop of Mierlo kan de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien. U vindt uw WOZ-gegevens ook op de website mijn.overheid.nl.

Wilt u het taxatieverslag op papier ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93.

Wat kost het?

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Het bedrag voor de OZB wordt bepaald door een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde.

Dit percentage wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. In 2019 gelden de volgende percentages:

Eigenaren woningen: 0,0781% van de WOZ-waarde
Eigenaren niet-woningen: 0,1540% van de WOZ-waarde
Gebruikers niet-woningen: 0,1251% van de WOZ-waarde.

Tegen deze tarieven kan geen bewaar worden gemaakt.

Hoe lang duurt het?

De WOZ-gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit gebeurt eind februari.

Door een verbouwing kan de waarde van uw huis veranderen. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende beschikking voor het daarop volgende belastingjaar.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen zes weken gratis bij de gemeente bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan.