Wat is het?

Let op:

WOZ te hoog? Maak gratis bezwaar: Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen.

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop staat de waarde van uw pand. Deze waarde wordt gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Wat moet ik doen?

Wilt u de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien? Dit kan online via DigiD. Ga naar Mijn WOZ. Alleen de hoofdbewoner of eigenaar van een pand in Geldrop of Mierlo kan de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien. U vindt uw WOZ-gegevens ook op de website mijn.overheid.nl.

Wilt u het taxatieverslag op papier ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93.

Wat kost het?

Tarieven 2020

Op het moment van schrijven vinden allerlei controles plaats op de herwaardering van onroerende zaken voor het jaar 2020. Dit betekent dat de definitieve WOZ-waarden nog niet bekend zijn. De tarieven zijn berekend op de concept WOZ-waarden. Het is mogelijk dat de tarieven wijzigen nadat alle controles op de herwaardering hebben plaatsgevonden, of te wel zodra de WOZ-waarden definitief bekend zijn.

Voor 2020 is er bij de woningen sprake van een waardestijging. Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven zodanig berekend dat de OZB-opbrengst wordt gegenereerd conform de begroting 2020. 

De tarieven worden naast de indexering van 2,5% met 3% verhoogd. De ramingen voor de baten OZB 2020 zijn als volgt:

  • Eigenaren woning: €3.785.100,-
  • Eigenaren niet-woning: €987.000,-
  • Gebruikers niet-woning: €728.400,-

Verder is bij de tarievenberekening rekening gehouden met de waardestijging van de onroerende zaken van 6% voor woningen en 1% voor niet-woningen. Dit is exclusief areaal uitbreiding.

Hoe lang duurt het?

De WOZ-gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit gebeurt eind februari.

Door een verbouwing kan de waarde van uw huis veranderen. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende beschikking voor het daarop volgende belastingjaar.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen zes weken gratis bij de gemeente bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan.