Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

Taxatieverslag

Om de WOZ-waarde te bepalen, stelt de gemeente jaarlijks een taxatieverslag op. De gemeente berekent de waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald.

Taxatieverslag opvragen

  • U kunt online uw WOZ gegevens en het taxatierapport inzien:

Inzien WOZ

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u hiertegen bezwaar maken, dit is gratis.

Openbaarheid WOZ-waarden

U kunt de WOZ-waarden van woningen van de gemeente raadplegen in het landelijk loket.