Wat is het?

Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing aanvragen.

Exploitatievergunning

Voor uw horecabedrijf hebt u ook een exploitatievergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Alcoholvergunning aanvragen

Ter aanvulling op bovenstaand formulier:

Wat moet u indienen bij een aanvraag

Type A - Reguliere horeca

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Verklaring leidinggevende(n);
 • Op het moment dat u de aanvraag indient, moet u een legitimatiebewijs overleggen van u en andere leidinggevende(n);
 • Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevende(n);
 • Kopie huur-/koopovereenkomst horecapand;
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de horecagelegenheid met daarop alle lokaliteiten met maatvoering en plafondhoogte;
 • Type en capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem in het pand (hierbij mag de afzuiging van de keuken niet worden meegerekend).

Type B - Paracommerciële horeca

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Legitimatiebewijzen bestuursleden en leidinggevenden;
 • Kopie koop-/huurovereenkomst horecapand;
 • Bestuursreglement;
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de lokaliteit(en) met maatvoering en plafondhoogte;
 • Type en capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem in het pand (hierbij mag de afzuiging van de keuken niet worden meegerekend).

Bibob

Tegelijk met de procedure voor een alcoholvergunning en exploitatievergunning, vindt er een Bibob-onderzoek plaats. Hiervoor vult u een vragenformulier in en voorziet dit van de benodigde bijlagen:

Indienen aanvraag

U dient de vergunningsaanvraag en de Bibobformulieren persoonlijk in. U maakt vooraf een afspraak met een medewerker van het cluster Vergunningen van de afdeling Publiekszaken.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar oud.
 • Alle leidinggevenden beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne(externe link) (SVH).
 • Geen van de leidinggevenden is van slecht levensgedrag.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.

Waar u verder nog rekening mee moet houden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens zijn op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat kost het?

Tarieven

Uit legesverordening, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 1 Horeca:

 ProductTarief
3.1.1Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 404,00
3.1.2een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2 van de Drank- en Horecaverordening.€ 288,50
3.1.2.1Een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande Drank- en Horecavergunning€ 172,50
3.1.2.2Een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 8 van de Drank- en Horecaverordening. Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2.1 van de tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.2.2 niet in rekening gebracht.€ 172,50
3.1.3Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 11 van de Drank- en Horecaverordening.€ 57,80
3.1.5Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 172,50
3.1.5.1Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in Artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening (melding verandering Horecagelegenheid). Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2 van de tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.6 niet in rekening gebracht€ 172,50
3.1.7een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 57,80

Legesverordening 2023(externe link)

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Wanneer wij uw aanvraag voor advies voorleggen aan het Landelijk Bureau Bibob kan de termijn met maximaal 8 weken worden verlengd.