Wat is het?

Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing aanvragen

Exploitatievergunning

Voor uw horecabedrijf hebt u ook een exploitatievergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Drank- en horecavergunning aanvragen

Ter aanvulling op bovenstaand formulier:

Wat moet u indienen bij een aanvraag

Type A - Reguliere horeca

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Verklaring leidinggevende(n);
 • Op het moment dat u de aanvraag indient, moet u een legitimatiebewijs overleggen van u en andere leidinggevende(n);
 • Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevende(n);
 • Kopie huur-/koopovereenkomst horecapand;
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de horecagelegenheid met daarop alle lokaliteiten met maatvoering en plafondhoogte;
 • Type en capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem in het pand (hierbij mag de afzuiging van de keuken niet worden meegerekend).

Type B - Paracommerciële horeca

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Legitimatiebewijzen bestuursleden en leidinggevenden;
 • Kopie koop-/huurovereenkomst horecapand;
 • Bestuursreglement;
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de lokaliteit(en) met maatvoering en plafondhoogte;
 • Type en capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem in het pand (hierbij mag de afzuiging van de keuken niet worden meegerekend). 

Bibob

Tegelijk met de procedure voor een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, vindt er een Bibob-onderzoek plaats. Hiervoor vult u een vragenformulier in en voorziet dit van de benodigde bijlagen:

Indienen aanvraag

U dient de vergunningsaanvraag en de Bibobformulieren persoonlijk in. U maakt vooraf een afspraak met een medewerker van het cluster Vergunningen van de afdeling Publiekszaken.

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar oud.
 • Alle leidinggevenden beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne(externe link) (SVH).
 • Geen van de leidinggevenden is van slecht levensgedrag.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.

Waar u verder nog rekening mee moet houden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens zijn op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht. 

Wanneer wij uw aanvraag voor advies voorleggen aan het Landelijk Bureau Bibob kan de termijn met maximaal 8 weken worden verlengd.

Wat kost het?

Tarieven

Uit legesverordening, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 1 Horeca:

ProductTarief 2022

3.1.1

Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 395,50

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2 van de Drank- en Horecaverordening.

€ 282,50

3.1.2.1

Een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande Drank- en Horecavergunning

€ 169,00

3.1.2.2

Een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 8 van de Drank- en Horecaverordening. Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2.1 van de tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.2.2 niet in rekening gebracht.

€ 169,00

3.1.3

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 11 van de Drank- en Horecaverordening.

€   56,60

3.1.5

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 169,00

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in Artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening (melding verandering Horecagelegenheid). Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2 van de tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.6 niet in rekening gebracht

€ 169,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€  56,60