Belasting betaalt u onder andere over uw inkomen en uw spaargeld. Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. U krijgt geld terug als u in het jaar te veel belasting betaalde. Betaalde u te weinig, dan moet u een bedrag betalen. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen en uw situatie. Bewaar daarom alle rekeningen, jaaropgaven, bankafschriften en andere papieren die met geld te maken hebben.

Waarover wilt u meer weten?

Belastingaangifte

Om te bepalen of u belasting moet betalen of juist geld terugkrijgt, moet u belastingaangifte doen. Heeft u een DigiD? Doe uw aangifte dan via de website van de Belastingdienst.
 

Website Belastingdienst(externe link)
 

Hulp bij het invullen van het belastingformulier

Moet u een belastingaangifte doen en lukt dit niet zelf? U kunt zich misschien laten helpen door familie, vrienden of kennissen. Ook kunt u terecht bij een belastingadviseur. Dit is makkelijk, maar kost geld. Komt u er niet uit? Bel dan de Belastingtelefoon. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. U krijgt dan meteen advies. Als het nodig is kunt u een afspraak maken in één van de kantoren. Op de website van de Belastingdienst(externe link) vindt u een checklist voor hulp bij aangifte. Daar staat welke gegevens u mee moet nemen naar uw afspraak.

Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543

Kwijtschelding belasting en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Lees meer bij Minimaregelingen.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over gemeentebelasting en kwijtschelding.

Website Rijksoverheid(externe link)

Bent u tevreden over deze pagina?