Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt dan binnen zes weken na bekendmaking van de aanslag een bezwaarschrift indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen een ander besluit dan de gemeentelijke belastingen? Lees dan verder bij bezwaarschrift indienen.

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de aanslag gelden. Uw bezwaarschrift tegen de gemeentelijke heffingen betekent niet dat u niet hoeft te betalen.

Let op!

Bezwaren op aanslagen die zijn opgelegd door de gemeente van 2023 en daarvoor moeten worden ingediend bij de gemeente. Bezwaren op aanslagen die zijn ingediend door BSOB moeten worden ingediend bij BSOB.

Hoe werkt het?

Online regelen

DigiD linkBezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen

Schriftelijk bezwaar indienen

Stuur uw bezwaarschift naar:

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Postbus 154
5340 AD Oss

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de aanslag waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Voorwaarden

  • Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een Nederlandse vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.
  • U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Hoe lang duurt het?

U moet binnen 6 weken nadat de aanslag waarmee u het niet eens bent is genomen bezwaar maken. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Wanneer uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet in behandeling genomen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaarschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Als u het per post verstuurt, is het op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn op de post is gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding, als u redelijkerwijs niet in staat was om tijdig bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Voor belastingzaken geldt een afwijkende beslistermijn. De termijn is afhankelijk van het moment waarop u bezwaar maakt. In het algemeen geldt dat de beslissing op bezwaar moet worden genomen binnen het kalenderjaar waarin u uw bezwaarschrift indient. Wanneer u echter bezwaar maakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, dan volgt de beslissing op bezwaar binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Voor belastingzaken is er geen onafhankelijke hoorcommissie. Als u desondanks behoefte heeft aan een hoorzitting, kunt u dat aangeven in uw bezwaarschrift.