Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Het gebruik van een gebouw of gronden wijzigen? Een boom kappen? Een monument veranderen? Mogelijk heeft u dan een omgevingsvergunning nodig.

Doe altijd eerst de ‘vergunningcheck’ op de website van het Omgevingsloket.
Meestal weet u daarna of u een vergunning nodig heeft.

Weet u het niet zeker? Dan kunt u een juridisch adviseur of een juridisch adviesbureau om advies vragen over uw plannen.

U kunt ook de gemeente om advies vragen. Dat doen we aan de hand van een ‘conceptverzoek’. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Dit conceptverzoek is vergelijkbaar met wat vroeger het ‘vooroverleg’ of het ‘principeverzoek’ heette. 

Conceptverzoek aanvragen

U stuurt de gemeente de nodige informatie digitaal toe via het nieuwe ‘Omgevingsloket’ van de Omgevingswet: https://omgevingswet.overheid.nl/.

Kies bij de vraag ‘Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen?’ voor ‘Conceptverzoek’.

Bekijk de animatie vergunningcheck en aanvragen DSO Omgevingswet

Vervolgens beoordeelt de gemeente uw plannen op de volgende onderdelen:

  • het gemeentelijke omgevingsplan;
  • overige ruimtelijke aspecten;
  • redelijke eisen van welstand;
  • indien van toepassing, het sociale domein.

Tot slot sturen wij u een schriftelijke reactie met advies toe.

Een conceptverzoek is niet verplicht. Maar bij grotere of ingewikkelde plannen is het wel nuttig. U voorkomt zo dat we de gevraagde vergunning (gedeeltelijk) weigeren. Uiteindelijk voorkomt u hiermee dat uw plannen vertragen en/of duurder worden.

Wat kost het?

Afhankelijk van de bouwsom en de complexiteit wordt voor de behandeling € 125,- of € 525,- in rekening gebracht.