Kasteel Geldrop

Monumenten

Monumenten zijn gebouwen en terreinen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Het gemeentelijk beleid staat in de Erfgoedverordening(externe link).

Erfgoedkaart 

Via de gemeentelijke Erfgoedkaart krijgt u gedetailleerde informatie over archeologie en cultuurhistorie in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Naar de Erfgoedkaart 

Rijksmonumenten

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft het rijk 41 rijksmonumenten aangewezen. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de zorg voor rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wijzigingen aan een monument mogen alleen met vergunning op basis van de Monumentenwet. Hoe dat gaat, leest u bij monument verbouwen of slopen.

Gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad kan gebouwen op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen als deze niet zijn aangewezen als rijksmonument. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen die belangrijk zijn in de geschiedenis van een dorp. In Geldrop-Mierlo zijn dat er circa 66. Deze mogen niet zomaar gesloopt of veranderd worden. Lees verder bij Monumenten

Cultuurhistorie

Het cultuurhistorisch erfgoed in Geldrop-Mierlo is door de provincie samengebracht in de Cultuur-Historische Waardenkaart(externe link). De kaart is een hulpmiddel om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden.

Archeologie

Geldrop en Mierlo hebben archeologisch gezien een rijk verleden. Naast veel waarnemingen en kleine opgravingen van onder meer de heemkundekringen, heeft de Universiteit van Amsterdam sinds de jaren 90 binnen de gemeente veel grootschalig onderzoek verricht. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de kennis van het verleden van de regio.

Met het beleidsplan Archeologische beleidsplan Geldrop-Mierlo (pdf, 6063 KB) voldoet de gemeente aan de Wet op de archeologische monumentenzorg en heeft zij vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het archeologisch erfgoed. Op de archeologische beleidskaart (pdf, 2639 KB) staan alle bekende archeologische waarden binnen het grondgebied van Geldrop-Mierlo.

Meer informatie over het monumentenbeleid?

Wilt u meer weten over het monumentenbeleid? Neem dan contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling, taakveld omgevingsvergunningen. Dat kan telefonisch 040 - 289 38 93 of per e-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Relevante pagina’s

Interessante websites