Wat is het?

Bent u eigenaar van een monument? En wilt u dit monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. 

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen (waarbij het uiterlijk van de binnen- of buitenkant van het pand niet verandert). Zoals het bijhouden van schilderwerk in dezelfde kleur of kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Heeft het monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recent gebouwde schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen vaak vergunningsvrij.

Hoe werkt het?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

Ga naar het Omgevingsloket online

 1. Vul de vergunningscheck in
 2. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen
 3. Mogelijk hebt u de volgende stukken nodig:
  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport;
  • een bouwbestek;
  • foto’s;
  • een situatieschets;
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw;
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening).

Wat kost het?

U betaalt legeskosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u bij het product omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

Er zijn twee procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning:

Uitgebreide procedure

Deze procedure geldt voor:

 • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument;
 • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument;
 • reconstructie van een beschermd rijksmonument;
 • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument;
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente.

U krijgt de beslissing binnen zes maanden. Deze mag de gemeente met zes weken verlengen.

Gewone procedure

Deze procedure geldt voor alle andere wijzigingen. 
De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente éénmaal verlengen.

Extra informatie

Hier vindt u de monumentenlijst van de gemeente.

Bezwaar en beroep

Gewone procedure

U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure

U geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
Hebt u geen reactie ontvangen binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Interessante websites

Bent u tevreden over deze pagina?