De gemeente Geldrop-Mierlo vindt investeren in cultuur belangrijk. Cultuur heeft de kracht om mensen te binden en te betrekken en biedt mensen mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. 

Nieuw cultuurbeleidsplan

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2018 het Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 vastgesteld. In het plan worden de visie en de ambities weergegeven. Vijf ambities staan centraal in het nieuwe beleid: 

  1. Behouden en uitbouwen van een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod;
  2. Stimuleren van initiatieven waarbij cultuur wordt ingezet als middel om maatschappelijke effecten te bereiken;
  3. Stimuleren van cultuureducatie en talentontwikkeling;
  4. Versterken van het culturele gezicht van de gemeente;
  5. Bevorderen cultureel ondernemerschap. 

In het plan is ook de bibliotheekvisie opgenomen. Ook is aangegeven wat de gemeente en de cultuursector van elkaar verwachten, omdat beide samen moeten optrekken om het cultuurbeleid een succes te laten zijn.

Het plan is tot stand gekomen met inbreng van culturele organisaties en inwoners. De noodzaak van een coördinator, iemand die verbindingen kan leggen, kwam als grote behoefte naar voren. De gemeente zal daarom een functie van cultuurmakelaar faciliteren. De cultuurmakelaar wordt in 2018 aangesteld door stichting Kunstkwartier.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het cultuurbeleid? Neem dan contact op met Anita Juliën van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Relevante pagina’s

Documenten

Interessante websites