Geldrop-Mierlo heeft veel evenementen. Deze vormen een bindende factor en trekken toeristen naar de gemeente. Om de evenementen in goede banen te leiden, heeft de gemeente een evenementenbeleid. Daarvoor werkt de gemeente nauw samen met de politie, de horecaondernemers en de verenigde winkeliers.

Vergunning voor een evenement

Het evenementenbeleid van de gemeente is de laatste jaren gericht op het versoepelen van de vergunningsplicht. De gemeente onderscheidt nog slechts twee soorten evenementen:

  • Vergunningplichtige evenementen
  • Meldingplichtige evenementen

Met vergunning

Wilt u een muziekevenement, feest of braderie organiseren? Voor een publiek evenement voor meer dan honderd personen heeft u zeer waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. U moet de vergunning minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. 

Vergunningsvrij

Voor kleinschalige evenementen (zoals een buurtbarbecue, straatspeeldag, optocht, wandel- en fietstocht) is geen vergunning nodig, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • Minder dan 150 personen
  • Geen verwachte parkeer- of verkeersoverlast
  • Beperkte geluidsproductie (ongeveer zoals in een rustig bruin café)
  • Eindtijd 24:00; vrijdag/zaterdag/voor feestdag 01:00 uur.
  • Weinig overlast voor de omgeving
  • Weinig kans op onveilige situaties
  • Organisator aanwezig

Alcohol

Wanneer er alcohol wordt geschonken tijdens een evenement is er een ontheffing nodig. Op een ontheffing moet minimaal één persoon per tappunt worden genoemd die minimaal 21 jaar is en er geen sprake is van slecht levensgedrag. Een aanvraag moet acht weken van tevoren worden ingediend. Lees meer over Alcohol tijdelijk schenken.

Melding

Vergunningsvrij betekent dat een melding voldoende is. Deze melding is wel verplicht. Dit kan uiterlijk vijf dagen van tevoren schriftelijk, mondeling of per e-mail.

Veiligheid

Aan een vergunningsvrij evenement kleven doorgaans weinig veiligheidsrisico’s. Toch geldt ook hier dat de organisatie zich aan regels moet houden van brandveiligheid en geluid. Besef goed dat u als organisator zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade en de kosten die daarmee gepaard gaan, komen voor eigen rekening.

Plaatsen reclameborden

Het plaatsen van borden om zo bekendheid te geven aan het evenement is niet toegestaan. Wel kunnen verenigingen/stichtingen/instellingen een vermelding krijgen op de permanente aankondigingsborden van de gemeente.

Plaatsen op evenementenkalender

U kunt zelf uw evenement aanmelden op de VVV-agenda

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het evenementenbeleid? Neem dan contact op met Corina van Wijk of Wendy van den Hurk.

Interessante websites