Geldrop-Mierlo heeft veel evenementen. Deze vormen een bindende factor en trekken toeristen naar de gemeente. Om de evenementen in goede banen te leiden, heeft de gemeente een evenementenbeleid. Daarvoor werkt de gemeente nauw samen met de politie, veiligheidsregio, de horecaondernemers en de verenigde winkeliers.

Vergunning voor een evenement

Als u een evenement wilt organiseren, meld dit dan altijd bij de gemeente. In veel gevallen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is, neem contact op met de Klantadviseur Vergunningen APV/Bijzondere wetgeving. Dit kan door te bellen via het algemeen nummer van de gemeente, 040 289 38 93 en te vragen naar de Klantadviseur Vergunningen. Of stuur een mail met uw vraag naar gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Bij het bepalen of een evenement vergunningplichtig is, gebruikt de Klantadviseur Vergunningen de volgende indicatoren als richtlijn:

  • meer dan 150 personen aanwezig (uitgezonderd reguliere sportwedstrijden);
  • eindtijd evenement op zondag tot en met donderdag na 23.30 uur en op vrijdag, zaterdag en dag voorafgaande aan een wettelijk erkende feestdag na 01.00 uur;
  • aanzienlijke geluidsproductie (bijv. omroepactiviteiten of versterkte muziek);
  • parkeeroverlast te verwachten;
  • verkeersoverlast te verwachten;
  • plaatsen van objecten met een oppervlakte van meer dan 25 m2;
  • enige vorm van overlast voor de leefomgeving te verwachten;
  • een kans op onveilige situaties.

Wilt u een muziekevenement, feest of braderie organiseren? Ga dan naar de pagina Evenement organiseren. U moet de vergunning minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. 

Evenement organiseren

Alcohol

Wanneer er alcohol wordt geschonken tijdens een evenement is er een ontheffing nodig. Op een ontheffing moet minimaal één persoon per tappunt worden genoemd die beschikt over het vakbekwaamheidsdiploma Sociale Hygiëne, minimaal 21 jaar is en van onbesproken levensgedrag is. Een aanvraag moet acht weken van tevoren worden ingediend. Lees meer over Alcohol tijdelijk schenken.

Veiligheid

Om een evenement ordelijk en veilig te laten verlopen, worden aan een vergunning of melding doorgaans voorschriften verbonden. U dient zich als organisatie altijd aan deze voorschriften te houden. De organisator is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, zowel voor aanvang, tijdens als na afloop van het evenement. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade en de kosten die daarmee gepaard gaan, komen voor eigen rekening.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het evenementenbeleid? Neem dan contact op met de Klantadviseur Vergunningen APV/Bijzondere wetten.

Extra promotie voor uw evenement!

Kunt u extra promotie gebruiken voor uw evenement? Via www.visitgeldropmierlo.nl(externe link) of door een mail te sturen naar info@visitgeldropmierlo.nl kunt u uw evenement aanmelden voor extra promotie op een professionele manier. Visit Geldrop-Mierlo kan uw evenement dan bekend maken binnen haar netwerk. Ook kan uw evenement op de evenementenkalender worden geplaatst. Daarnaast krijgt u slimme tips over de promotie van uw evenement. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Voor het aankondigen van uw evenement op de digitale aankondigingsborden van de gemeente kunt u gebruik maken van dit formulier.

Aanvraagformulier digitale aankondigingsborden
 

Online evenementen- en activiteitenkalender

Graag willen wij alle (dag)toeristen en inwoners van Geldrop-Mierlo ook zo goed mogelijk online informeren over wat er allemaal mogelijk is. Sta je (nog) niet op deze toeristische website met jouw locatie, evenement of activiteit? Meld dan hier jouw locatie, evenement of activiteit(externe link) in Geldrop-Mierlo aan.