logo dementievriendelijke geldrop-mierlo

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Zij zijn partner, familie, vriend, sportmaat of klant. Iedereen van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een volwaardig lid van onze samenleving zijn. Dat vraagt om een positieve houding van iedereen in de gemeente.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een dementievriendelijke gemeente, waar mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen vanuit de eigen omgeving. Vanuit de gemeente wordt begeleiding op maat mogelijk gemaakt en de kennis van dementie in de gemeenschap vergroot, bijvoorbeeld door trainingen.

Vergeetachtigheid of dementie?

Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als u ouder wordt, gaat uw geheugen anders werken, waardoor het vaker gebeurt dat u iets vergeet. Dat is heel gewoon. Maar wanneer is het dat niet? Kan het dementie zijn?

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Ongeveer 74% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland waarschijnlijk naar 620.000.

Op dit moment wonen er ongeveer 750 mensen met dementie in Geldrop-Mierlo. De komende 30 jaar zal dit aantal verdubbelen.

Diagnose stellen

Neem contact op met uw huisarts als u vermoedt dat er sprake is van dementie. Uw huisarts kan de diagnose stellen, en u in contact brengen met een casemanager dementie die u verder kan begeleiden. Deze casemanager wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Voor meer informatie over dementie:

Wegwijs

Wanneer u zelf of een naaste de diagnose dementie krijgt, wordt uw toekomst onzeker. Wat gaat er allemaal op u afkomen, wat is dementie, waar kunt u terecht voor hulp enzovoort? Onderstaand een aantal organisaties die u wegwijs kunnen maken en die activiteiten organiseren voor mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.

Geheugenbibliotheek Geldrop-Mierlo

In de Geheugenbibliotheek vindt u allerlei materialen voor de dementerende en voor direct betrokkenen. Er staan bijvoorbeeld boeken over geheugenproblemen, over zorg voor dementerenden, of (foto)boeken over “vroeger”, met onderwerpen die vast nog jeugdherinneringen oproepen. Ook liggen er spellen voor onder andere geheugentraining. En DVD’s en films. Daarnaast zijn er herinneringskoffertjes, vol herkenbare spulletjes, waarmee u makkelijk contact maakt en persoonlijke herinneringen ontlokt.

Mantelzorgondersteuning door de gemeente

Komt u er zelf niet meer uit? De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van u als mantelzorger. Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen doen en om dit vol te houden? Kijk dan op de pagina Mantelzorg

Alzheimercafé

In Zuidoost-Brabant zijn er meerdere Alzheimercafés. Dit zijn bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgt u informatie over dementie en kunt u ervaringen uitwisselen. Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen.

Voor een Alzheimercafé in de buurt zie Alzheimer Nederland in jouw buurt | Alzheimer Nederland.

(Werkgroep) Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo

De werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die met ondersteuning van GGD Brabant-Zuidoost en Levgroep allerlei activiteiten organiseren.

Neem voor meer informatie over de (werkgroep) dementievriendelijk Geldrop-Mierlo contact op met Tiffany Domsdorf van GGD Brabant-Zuidoost. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088-31 10 552 of e-mailadres: t.domsdorf@ggdbzo.nl.

Vrijwilligers gezocht!

Vanuit de werkgroep dementie vriendelijke Geldrop-Mierlo worden allerlei activiteiten georganiseerd. Bij de organisatie van deze activiteiten kunnen we altijd extra handjes gebruiken.

Voor komend jaar staan tot nu toe de volgende activiteiten op de planning:

  • De voorlichting Geheugenkracht van Alzheimer NL wordt georganiseerd vanuit 1 of meerdere wijkverenigingen in Geldrop-Mierlo;
  • Voorlichting voor winkeliers in Geldrop-Mierlo;
  • Opzetten van een beweegactiviteit voor mensen met dementie en jongeren;
  • Organiseren van een voorstelling op Wereld Alzheimer dag.

Warm hart voor mensen met dementie?

Bent/ vindt u:

  • goed in het bedenken van leuke dementievriendelijke activiteiten;
  • het leuk om dingen te organiseren en eventueel uit te voeren;
  • bent u goed bekend in Geldrop en/of Mierlo;

Dan komen we graag met u in contact.

Interesse of meer weten?

Hebt u interesse om ons te helpen bij deze activiteiten? Neem dan contact op met Elke Breugelmans van GGD Brabant-Zuidoost. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088- 00 31 240 of e-mailadres: e.breugelmans@ggdbzo.nl.