Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wat moet ik doen?

Kleinschalig evenement

Voor het organiseren van kleinschalige evenementen heeft u niet altijd een vergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straat-, buurtfeesten en straatspeeldagen. U moet wel altijd een melding doen bij de gemeente (minstens 1 week van tevoren), dit kan via het online formulier.

Melding doen kleinschalig evenement

Een evenement is vergunningvrij mits:

 • het aantal gelijktijdig aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen en;
 • het evenement op zondag tot en met donderdag tussen 7.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt en op vrijdag, zaterdag of een dag voorafgaande aan een wettelijk erkende feestdag tussen 7.00 uur en 01.00 uur en;
 • tijdens het evenement het zendniveau van 85 dB(A) niet wordt overschreden en; 
 • geen parkeer- of verkeersoverlast te verwachten is en;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object en;
 • bij aanwezigheid van een tent, deze tent gebruikt wordt door maximaal 150 gelijktijdig aanwezige personen;
 • er een organisator is en;
 • de organisator binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

Geluid

Geluid is de grootste vorm van overlast bij evenementen. Een zendniveau van maximaal 85 dB(A) is acceptabel. Dit is vergelijkbaar met een rustig, bruin café of een druk café met achtergrondmuziek. U produceert geluid op eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat u met deze normen correct omgaat. Mocht er overlast ontstaan, dan kan de politie contact met u opnemen en eventueel handhavend optreden.

Middelgrote en grote evenementen

Vergunning evenement aanvragen

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Extra promotie voor uw evenement!

Kunt u extra promotie gebruiken voor uw evenement? Via www.visitgeldropmierlo.nl(externe link) of door een mail te sturen naar info@visitgeldropmierlo.nl kunt u uw evenement aanmelden voor extra promotie op een professionele manier. Visit Geldrop-Mierlo kan uw evenement dan bekend maken binnen haar netwerk. Ook kan uw evenement op de evenementenkalender worden geplaatst. Daarnaast krijgt u slimme tips over de promotie van uw evenement. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
 

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Hoe lang duurt het?

Evenementenvergunning

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding klein evenement

 • U krijgt een bericht binnen 5 werkdagen nadat u de melding hebt gedaan.

Wat kost het?

Uit de Legesverordening, Titel 3, Hoofdstuk 2

ProductTarief 2022
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo voor het organiseren van een evenement:
3.2.1.1meldingsplichtig evenement (vergunningsvrij)€        0,00
3.2.1.2categorie A: regulier evenement€    167,00
3.2.1.3categorie B: evenement met verhoogde aandacht€    335,50
3.2.1.4categorie C: risico-evenement€ 5.528,00

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Online evenementen- en activiteitenkalender

Graag willen wij alle (dag)toeristen en inwoners van Geldrop-Mierlo ook zo goed mogelijk online informeren over wat er allemaal mogelijk is. Sta je (nog) niet op deze toeristische website met jouw locatie, evenement of activiteit? Meld dan hier jouw locatie, evenement of activiteit(externe link) in Geldrop-Mierlo aan.